събота, 23 декември 2017 г.

Областен информационен център – Силистра се отчете пред медии и партньориОбластен информационен център Силистра (ОИЦ) спази традицията в навечерието на Коледа и Нова година да провежда работни срещи с представители на медиите и с партньорски организации от областта. Управителят Ана Караджова им благодари за ползотворното сътрудничество през изминалата година и отправи пожелание за нови съвместни инициативи през 2018 г.
Експертът Мария Недялкова обобщи дейността през 2017 г. в цифри и думи – събития, участници, срещи. Представи в снимки Националната инициатива на мрежата от ОИЦ в България, в рамките на която в област Силистра бяха проведени разнообразни събития: конкурс за детска рисунка, насочен към деца, връстници на членството на България в ЕС; дебати на тема „10 години България в ЕС“ (с участието на отбори от студенти и от журналисти); както и открити приемни, срещи и концерти. Изработени бяха информационни табла с мотото „Открийте 10-те разлики“, които представят 10 значими проекта в областта със снимки „Преди и След“ реализирането им. Присъстващите се запознаха с проведените съвместните обиколки с Национална служба за съвети в земеделието и с Областна администрация Силистра, част от които и в малки населени места като с.Дичево, с.Поройно и с.Сребърна.
Елена Стоянова, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ, представи обобщена статистика на финансираните проекти до момента. В област Силистра се изпълняват проекти за над 67 млн. лв., като над 28 млн. лв. са инвестирани в земеделския сектор, близо 21 млн. лв. са вложени в инфраструктура и около 9 млн. са договорени в частния сектор. Голям дял (около 8 млн. лв.) заемат и социалните проекти, които подпомагат хората в неравностойно положение като им осигуряват „топъл обяд“, медицински грижи и подкрепа. Присъстващите бяха запознати и с възможностите по ЕСИФ през 2018 год. по всяка Оперативна програма. Очакват се мерки за енергийна ефективност, развитие на туристически атракции и опазване на околната среда.
По покана на ОИЦ-Силистра, Йордан Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация Силистра, представи основните акценти при предстоящото Председателството на България на Съвета на ЕС и провокира участниците с интересни въпроси по темата. При провеждането на 7-те събития в региона с участието на областния управителя Ивелин Статев и неговия екип ОИЦ Силистра бе партньор на Областна администрация за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. 
През изминалите дни екипът на ОИЦ-Силистра проведе работни срещи и с представителите на местната власт – с д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра,  с Ивелин Статев, областен управител на област Силистра, както и с д-р Мария Димитрова като председател на Общински съвет Силистра. Всички срещи приключиха с пожелания за успешни проекти и за по-добър живот за жителите на Силистра през новата 2018 г.
Областен информационен център Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Няма коментари:

Публикуване на коментар