четвъртък, 7 декември 2017 г.

В Добротица - регионална открита практика по „Човекът и природата“

На 6 декември .2017 г. в ОУ Отец Паисий, с. Добротица под ръководството на г-жа Марияна Илиева се проведе открита практика по предмета Човекът и природата в VI клас на тема: Проектно-базирано обучение в урок за упражнение и практическа дейност Вещества и градивните им частици. Присъстващите учители от областта бяха впечатлени от интерактивните методи, които се приложиха за постигане на очакваните резултати по нововъведената учебна програма в VI клас. Учениците правеха своите първи стъпки в химията, като показаха умения за изготвяне и представяне на проекти, свързани с темата. В картата за самооценка, учениците оцениха своята работа с отличен. Такава беше оценката и на присъстващите на урока учители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар