четвъртък, 7 декември 2017 г.

Преди Коледа ООС „Младост“ Силистра посреща приятели от Плевен


„Среща на приятели“ организират в Силистра ръководствата на средношколските общежития в Силистра и Плевен, научаваме от Фейсбук от профила на Общинско кабелно радио Силистра. Според Валери Тодоров, директор на ООС „Младост“ Силистра: „Средношколските общежития са с нов статут и възпитателна функция след влизането в сила на новия образователен закон. По новия закон за предучилищното и училищно образование, това вече са институции в образователната ни система част от чл. 49 ал. 3 от закона, налице е значителна разлика в статута на общежитията преди и след приемането на новия закон. 

Преди влизането на новия закон общежитията имаха статут на общински обслужващи звена, а сега са институции с ясно обозначена цел, регламентирана и в наредбата за приобщаващото образование, като дейността на тези общежития се организира както по чл. 49 ал. 1 т. 1 от закона, така и в наредбата за приобщаващо образование в това число и осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците , настанени и ползващи средношколско общежитие“. По идея на ръководствата на средношколските общежития в Силистра и Плевен е гостуването в Силистра на делегация от плевенското общежитие начело с директора му Веселка Лилова

Преди година по време на една среща в Ловеч директорите на двете общежития е бил обсъждан вариант да се създаде традиция за общото отбелязване както на значими годишнини и тържества от националния календар, така и да се търсят методи и начини за приобщаване на фолклорните и културните традиции на регионите, в които се намират общежитията (общо 24 в страната).

Подобна среща няма аналог в национален мащаб, което я прави още по-автентична и на нея се обсъждат и доразвиват и други начинания по линия на сътрудничеството между двете институции. Срещата е на две нива – на ниво ръководства и на ниво ученици. Част от програмата е и т.нар. кулинарен модул, където без да има състезателен характер, учениците ще споделят кулинарни рецепти от двата региона.

Иначе казано, за тези деца се полагат специални грижи за разкриване и откриване на техните таланти, във връзка с цялостното организиране на свободното им време, за участието им в национални, областни и общински изяви, включени в националния календар за дейностите на образователното министерство.

Тази година в средношколското общежитие в Силистра домуват 208 ученици, в предходни години броят им е варирал между 240 и 250 деца. Няколко са критериите за записване в общежитието - учениците трябва да не са от Силистра, да нямат силистренско жителство, да са записани в дневна форма на обучение в училищата на територията на града, като не е от значение дали са основни училища или професионални гимназии.  Като цяло материалната база е на добро ниво, но все още има какво да се желае.

Интерес предизвиква богатият фонд на библиотеката в общежитието, създадени са нормални условия за живот и дейност на учениците и като прибавим учителите, които са отдавна признати професионалисти в системата на образованието се затваря един кръг в който има атмосфера на творчество и разбирателство.

В календарната година се отчита, че почти на 90% от предварителните идеи са реализирани. В рамките на програмата „Младите за Силистра" общежитието е спечелило два проекта: единият е за добротворчество и за продължаване на традициите, в рамките на който е и създадената неформална група „Бабините внуци“, където учениците реализират творческите си идеи както в кулинарията и кулинарните традиции, така и в традиционните занаяти. В тази връзка, подобаващо ще бъдат отбелязани и наближаващите коледно новогодишни празници.


Няма коментари:

Публикуване на коментар