понеделник, 18 декември 2017 г.

Тържество за 25-а година на кооперацията в село Гарван

В обновения ресторант на село Гарван бе проведено тържество, посветено на 25-ата година на местната Земеделска кооперация „16-ти декември“ с председател Иван Добрев. В него участваха кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям и председателят на Областен съвет на земеделските кооперации Кирил Боянов, които поздравиха близо стоте присъстващи кооператори, сред тях и дългогодишни участници в управителните и в контролните съвети. Поздрав към участниците в празника поднесе оркестър с ръководител Тихомир Лефтеров.

Припомнено бе, че първото събрание за избор на УС и КС е през пролетта на 1993 г. Първа рента през 1994 г. е в размер на тогавашни 2,8 млн. лева. Днес раздаваната рента е една от най-високите в област Силистра. Реализираните проекти са за повече от 3 млн. лв субсидии, резултат от иновацията, която винаги е била на вниманието на УС.

Инвестициите са за 11,5 млн. лева за 17 г., вкл. чрез 4 проекта през Фонд „Земеделие“ с поети лихви. През годините е имало две оздравителни програми в кооперацията: през 2000 г. и през 2004 г., когато работещите са били в особен режим на по-малки възнаграждения. От 2008 г. насам се работи само със собствени средства и с пари по проекти.

В момента на щатна и на сезонна работа към кооперацията, обработваща 19 000 дка земя, са около 100 души, от които 7 механизатори. ЗК Гарван  е изградила първите в областта силози за 3 хил. т зърно, първа е закупила 60-тонен електронен кантар, както и хранилище за 80 т зеленчуци. Гордост е съвременната техника, стопанисвана е под покрив оборудвана с проследяващи устройства и автопилоти.

Закупен и ремонтиран е ресторант, за сградата на училището  са заделени 9,8 хил. лв за ремонт на покрив, за църквата са дадени повече от 10 хил. лв, отделно за ремонт на читалищния двор и за сцена на модулен принцип, както и за ремонт на площада, където се провежда традиционен събор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар