четвъртък, 14 декември 2017 г.

Семинар в Румъния: директните сортове са за вино за домашна консумация
В Трансграничен център по винарство и лозарство „Терасите на Дунав“ край винзавод „Островит“, създаден по румъно-български ТГС-проект, бе проведен международен семинар с участието на производители от България и от Румъния. В него се включиха румънски и български специалисти в отглеждането на лозя и в производството на вино, някои от които имат петдесетгодишен опит в тази сфера.

Българската администрация бе представена от Стоян Бонев – заместник-областен управител на област Силистра. На семинара бяха очертани съвременните параметри във винопроизводството, което според прогнозите трябва да стане основен момент в туризма на двете балкански крайдунавски страни.
 
Центърът в „Островит“ – Силистра покрива географска зона, част от която са окръзите Констанца, Кълъраш, Телеорман и Гюргево – от румънска страна, и областите Силистра, Разград и Русе – от българска. Той обаче е насочен към всички малки и големи производители, както и към предприятията, имащи отношение към лозарството.
 
В центъра се намира и единствената по рода си българо-румънска изложба от вина, произведени в различни винзаводи в двете страни съседки, включително и от избите в Крайдунавска Добруджа.
Както е известно, с ТГЦ „Островит“ работят две професиионални лозаро-винарски асоциации от Остров, смесената българо-румънска Професионална лозаро-винарска асоциация „Терасите на Дунав“, Университет „Овидиу“ – Констанца, Силистренската Опитна станция по кайсията и още една голяма структура от Констанца – Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие.
На присъстващите бе обяснено, че все повече внимание е необходимо да се обръща на сортове, които са характерни за съответния регион. В световен мащаб има голяма конкуренция на предлаганото вино, чието качество зависи от три фактора: дрожди, почва (район) и слънцегреене. На производителите бе препоръчано да имат предвид, че т.нар. директни сортове са само за домашна консумация, а не за производство на вина в големи количества за пазара на потребителите.
Районът край Силистра и в румънската част на Добруджа има голям потенциал за лозарство и винопроизводство. На участниците бе представен древен сорт от времето на тракийското племе даки, който в Румъния е запазен и осъвременен, за да бъде развит и в близките до Силистра райони. Най-вече обаче в областта Драгашан в северната ни съседка, където е изграден специален експериментален център.

Няма коментари:

Публикуване на коментар