сряда, 21 август 2013 г.

В Голеш отличници по брой ученици, ще учат пак в пет сгради

            Във всички учебни заведения в област Силистра новата учебната година ще започне навреме. В отделни училища и детски гради в населените места текат довършителни ремонти, но очакванията са до 15 септември те да приключат. В това увериха представителите на общините от област Силистра, по време на днешната (21.08.2013 г.) тематична работна среща, инициирана и домакинствана от Областна администрация-Силистра. Целта бе, новият ръководен екип на Администрацията да получи актуална информация за състоянието на учебните заведения, преди началото на учебната година, текущите проблеми и възможността за тяхното разрешаване.
В срещата участваха заместник-областните управители Вяра Емилова и Джанан Халил, главният секретар на областната администрация Светлана Великова, кметове, ресорни заместник-кметове и представители на общините от област Силистра, проф. д-р инж. Михаил Илиев – зам.-ректор по учебната работа в РУ „Ангел Кънчева, директорът на филиала на университета в Силистра проф. д-р Златоживка Иванова и зам.-директорът на филиала доц. д-р Тодорка Георгиева.
     Обща бе констатацията на представителите на общините и единственото висше учебно заведение в района, че задълбочаващият се демографски проблем дава пряко отражение и върху образователните институции. Данните им сочат, че с изключение на община Кайнарджа, във всички общини на област Силистра се наблюдава намаление на броя на първокласниците за тази година – например в община Силистра децата, постъпващите 360 в първи клас са с 20 по-малко от миналата година. В о община Тутракан  тази година първокласниците ще са 97, а в община Дулово – 277.
            В кайнарджанското село Голеш се наблюдава повишение на броя на учениците, но и тази учебна година те ще учат в 5 отделни сгради и помещения, зоради недовършения строеж на сградата на местното училище.  Ресорният зам.-областен управител Вяра Емилова увери, че ще се запознае задълбочено с този проблем, за да бъде преценена възможността на администрацията да търси и да окаже съдействие, за да се подпомогне „раздвижването“ на процеса по довършване на строителството. Отделно от това ще бъде оказано съдействие за подпомагане на общините с училищни автобуси там, където това е необходимо.
            Два основни проблема изтъкнаха ръководителите на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“:  финансирането и изпълнението на план-приема за учебната 2013-2014 година. Към настоящия момент неизпълнението на план-приема е около 40 %, информира директорът на Филиала в Силистра проф. д-р Златоживка Иванова. Тя и колегите й се обърнаха към всички общини в областта да съдействат за популяризиране на специалностите, които учебното заведение предлага, както и за възможността за повишаване на квалификацията и за преквалификация. Студентите ще могат да се обучават в специалности, които ще отговорят на повишеното търсене на педагогически кадри, наблюдаващо се от няколко месеца в страната. Заедно с традиционните филологии по български и английски език, по български и френски език, от тази учебна година се предлага и трета – с изучаване на румънски език. Повече информация желаещите да се обучават във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра могат да получат и от  неговия сайт www.fs.uni-ruse.bg/priem.php .

Няма коментари:

Публикуване на коментар