вторник, 27 август 2013 г.

Областният управител на Силистра конструира Обществен съвет като консултативен орган


Общественият съвет, който ще функционира като консултативен орган към областния управител на област Силистра, ще започне реална дейност през м. септември. Учредителното събрание на Съвета е предвидено за 4.09.2013 г. от 11 ч. в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, информира областният управител Насуф Насуф. В него ще участват граждани, представители на неправителствени  и браншови организации, медии, синдикати и ръководители на ведомства в областта. Чрез дейността му се цели да се създадат условия за активен диалог по обществено значими и по теми, важни за  област Силистра, както за проблеми и възможности за развитието на региона.
Остава актуална възможността желаещите да участват в Обществения съвет да подават заявление - на място или по електронен път. Те могат да направят това до 30 август 2013 г.  в деловодството на Областна администрация-Силистра  на ул. „Добруджа“ № 27, всеки делничен ден от  9 до 17,30 ч. и на e-mail:  ss@ss.government.bg. Бланки на заявленията се предоставят на място в администрацията. Те са достъпни и в електронен вариант, чрез сайта на администрацията – www.silistra.government.bg в секциите „Пресцентър“ и „Обяви“Лица за контакт:  Вяра Емилова – зам.-областен управител, тел.: 086 818 855, e-mail: v.emilova@ss.government.bg и Жулиан Раданов – специалист „Регионално развитие“ в Областна администрация-Силистра: тел.: 086 818 873 , e-mail: j.radanov@silistra.government.bg.


Няма коментари:

Публикуване на коментар