петък, 2 август 2013 г.

Чист достъп в трансграничния регион Кълъраш-Силистра

     
       Конференция и технически семинар по проект Clean access in Calarasi-Silistra cross-border area” /„Чист достъп в трансграничния регион Кълъраш-Силистра "/- CleeA, договор 2(3i)-1.1-7, MIS ETC code 118, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 ще се проведе на 09.08.2013, с начало 09:30 часа, в хотел "Дръстър"- Силистра, конферентна залаОсновните цели на проекта CleeA са подобряване на достъпността в трансграничната зона Румъния-България, при региона на Силистра- Кълъраш, чрез насърчаване на съвместни екологично чисти и енергийно ефективни транспортни системи, както и чрез подобряване на трансграничното координиране на политиките между местните публични администрации с цел развитие на транспортни системи, използващи нови иновативни технологии. В тази връзка, CleeA подкрепя използването на научния потенциал на университетите, участващи в проекта, засилването на традиционно добрите връзки между местните публични администрации за създаване и координиране на  съвместни политики за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в иновативни, екологично чисти и енергийно ефективни транспортни системи, като по този начин се подобри достъпността в румъно-българския граничен регион, в духа на Европейската стратегия 2020 и съответно с климатичните и енергийни цели „20/20/20”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар