вторник, 6 август 2013 г.

Първа копка на Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра


Title: "Bridging the gaps: Integrated cross-border business infrastructure and services in Silistra District -Calarasi County"
  
От началото на 2013 г. СНЦ „АРГИ – Силистра“ стартира реализирането на проект „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш“ съвместно с партньорите: Окръжен Съвет и Агенция по заетостта, Кълъраш от румънска страна, както и Силистренската Търговско-промишлената палата. Общата цел на проектните дейности е  да укрепят условията за бизнес сътрудничество и да насърчат предприемачеството в района Силистра – Кълъраш чрез изграждане и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура и услуги. В рамките на 18 месеца партньорите трябва да изградят Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра, който да партнира и допълва работата на Бизнес центъра в Кълъраш. Освен това те ще разработят интегрирана  румъно-българска електронна система за информация и бизнес услуги, така че да се увеличат възможностите за предприемачество, търсене и наемане на работна ръка и инвестиции.
Проектът е на стойност над 1 милион евро и ще приключи в края на месец юни 2014 г., а строителните дейности за построяване на Логистичния център възлизат на  800 000 евро. Сградата ще е на два етажа, разположена на площ от 765 кв. м. В рамките на съвместната си дейност, четирите организации ще допълнят и обогатят професионалната си работа за предоставянето на професионални бизнес услуги на регионалните икономически и социални партньори от област Силистра, България и област Кълъраш, Румъния.
 Официалната първа копка на ул. „Москва“ №8 е на 9.08.2013 г. Тогава се обявява и стартът на строителството по проект  „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съгласно ДБФП № № 95899 от 28.12.2012 г. MIS-STC code 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  - България 2007 – 2013. Период на изпълнение: 29.12 2012 г. – 28.06.2014 г.    Проектът се изпълнява от Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – Силистра, България; Окръжен съвет Кълъраш, Румъния; Окръжна агенция по заетостта, Кълъраш, Румъния и Силистренска търговско-промишлена палата, България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар