вторник, 20 август 2013 г.

В Ситово 10 души осигуряват спокойствието на близо 150 бедни хора в общината


            В община Ситово в ход е социална придобивка, вече доказала по проекти, че има нужда от нея, както и че благодарение на придобития опит няколко човека намериха своята изява и работа. Става дума за дейността на СП „Независим живот”, което осъществява няколко задачи едновременно със създадената кухня. Става дума за 140-146 души от всички населени места на община Ситово. Шестмесечна е дейността на трапезарията за бедни хора и за граждани в трудна социална ситуация. Храненето в нея за тях е безплатно.
Проектът „Обществена трапезария” е по договор, подписан наскоро от кмета на общината инж. Николай Неделчев. Той стартира на 15.07.2013 г. в Община Ситово, финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Реализирането на услугата е свързано с предоставянето на безплатен обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. 
Целева група по проекта са лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно  живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица. Капацитетът на „Обществената трапезария” е за 70 бенефициенти. Периодът, през който се реализира услугата, е от 15.07.2013 г. до 31.12.2013 г. Стойност на договора 20 650 лв.
 Отделен момент е възможността възрастни хора, сираци и социално склаби да получават храна от кухнята по домовете срещу месечна такса от 51 лева. При това в пет дние от седмицата и на практика в 21-23 дни от месеца. Менюто включва супа, основно ястия и хляб. То спестява на възрастните хора разкарване до магазините в горещите дни.

„Прави впечатление големият брой на кандидатите да ползват придобивката – имаше 180 молби за 70 възможни бройки”, заяви Даниел Милчев, ръководител на социалната дейност. Екипът му включва петима от досегашните работници (всички те са решение от ТЕЛК), чието работно място е в кухнята и при разпределението на храната. Те са обучени в рамките на проект, приключил наскоро. В него дейността бе за сметка на донор по програма. В ход е обновяване на необходимия инвентар, необходим е допълнителен превоз. Предстои и разширение на дейността със столова за работещи и живеещи в община Ситово, както и за гости на селото. Нейната дейност вероятно ще стартира през м. септември. Цената на ястията ще са по калкулация. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар