петък, 2 август 2013 г.

Резултатите от работата по битовата престъпност за периода от 1.01. до 31.07.2013 г.

                                                     С  П  Р  А  В  К  А      

ОТНОСНО: Резултатите от работата по битовата престъпност за периода от
                     01.01.2013 г.  до 31.07.2013 г.

1.     СТАТИСТИКА: През периода 01.01.2013 г.  до 31.07.2013 г. резултатите от работата по битовата престъпност са следните:
                                                                      2013 г.                      2012 г.
Общо регистрирани битови престъпления               - 41 бр.                      – 53 бр.
По голяма част от тях са : кражби от  -     къщи       - 26                            - 28
                                                      -    апартаменти      -  8                             -   2
                                     -    гаражи                - 0                              -   3
                                     -    вили                    - 0                              -  3
                                                      -   дворове                -2                               -  5
                                                      -   с/с постройки      - 1                              -  2
                                                      - други                      - 4                              - 10

 Престъпленията са извършени от:                       57  бр. лица                     - 46 бр.
                 -   на възраст до 25 г.              – 23                                - 16
                 -   на възраст над 25 г.            – 34                                -  30
От регистрираните престъпления по-голяма част са извършени в :
                 - градовете                              - 24                          - 12                  
                 - селата                                    - 11                                 - 26
Разкриваемостта е следната:
                                           2013 г.                              2012 г.
Разкрити                                       ......22.......бр.                         ....22......бр.
Процент на разкриваемост.         ...53.66.....%                           ...41.51...%

Кражба на селскостопанска продукция               - 40                            - 44
                   От тях:                - с неизв. извършител   - 34                             -  42

                                                - разкрити                      - 13                             - 17                                  

Няма коментари:

Публикуване на коментар