четвъртък, 17 януари 2019 г.

Музеят в Силистра в пореден проект на Русенския университет

Най-модерните технологии за онлайн представяне на събития и нови форми за споделяне и визуализиране на съдържание ще притежават музеите в Русе, Силистра, Кълъраш и Турну Северин, научаваме от публикация в АРЕНА. За това ще се постарае екип с ръководител доц. Пламен Захариевот Русенския университет „Ангел Кънчев“ по проект на стойност близо 480 000 евро . 

Учените ще предоставят необходимата техническа помощ на музеите по проекта, като използват модерни устройства и системи за създаване на 3D съдържание, което ще се визуализира в информационните системи и интерактивни холограмни дисплеи в пространствата на музеите. Предвижда се създаване на VR игра, която ще предостави на потребителите достъп до 3D модели на исторически местности и артефакти. Когато играчът отговаря правилно на въпросите във връзка с интегрираните 3D обекти, той ще продължи своя напредък в играта. 

Общото природно и културно наследство между Румъния и България ще бъде основният фокус на разработените и инсталирани информационни и комуникационни технологии платформи и ще се рекламира като отделен туристически продукт. Това ще позволи на туристическите фирми да създадат нови маршрути за посещение и ще допринесат за увеличаване на нощувките в трансграничния регион. 

За да се мултиплицира ефекта, се планират няколко събития за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта. В рамките на тези събития ще бъдат проведени няколко 3D мапинг шоута и ще бъдат поканени участници от всички музеи и културни институции в трансграничния регион, които ще бъдат запознати с резултатите от проекта и с възможностите да се възползват от комплексните ИКТ решения. Всички тези действия, ще бъдат описани и ще формират рамката на стратегия „Пътят на Дунавските музеи“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар