петък, 25 януари 2019 г.

ПМГ Силистра в българо-румънски проект за интерактивни уроци в 9-12 клас  В конферентната зала на хотел „Виена“ в Силистра с домакинството на Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ Силистра с директор Анелия Невска бе проведено второто събитие от съвместния двугодишен българо-румънски проект „Колективно обучение“, който започна през м. септември м.г. и е съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.

От българска страна освен представители на ПМГ участваха Марин Ботев – и.д. началник на РУО на МОН в Силистра, Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при община Силистра, и Даниела Недялкова - директор на Регионална библиотека Партений Павлович
 
Проектът е дело на Сдружение „Евроинтегра“ заедно с участието на най-старото средно учебно заведение в крайдунавския град и партньорите им  от град Кълъраш, Република Румъния: Национален колеж „Барбу Стирбей”, Икономически колеж и Технически колеж „Щефан Банулеску”.

„Настоящият проект има за цел да образова деца от 9 до 12 клас по въпроси, свързани с няколко сфери: здраве и сексуално образование; информация по теми като наркотици, алкохол и тютюн; обучение по пътна безопасност; образование за отдих и поведение в извънредни ситуации, както и в направлението „Образование и култура“. Всеки един от тези въпроси е отделенато отделен модул, предвиден за осъществяване в т.нар. час на класния ръководител.

За целта ще бъде използвана разработената от Сдружение „Евроинтегра“  Платформа за обучение – www.ecoeducation.eu/en, която ще свързва партньори, учители и ученици, както и ще предоставя на всички участници разработените интерактивни уроци.

В тази връзка бе проведена двудневна (24-25 януари 2019 г.) дискусионна сесия по отношение на съдържанието и визията на интерактивните уроци, разработени по проект по модул „Образование и отдих“ (от страна на партньорите от Румъния); „Образование в извънредни ситуации“ и „Образование и култура“  (ПМГ България).


Няма коментари:

Публикуване на коментар