понеделник, 21 януари 2019 г.

18-о издание на конкурса "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"- ОТДЕЛ "КУЛТУРА"
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ "РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ"

О Б Я В Я В А Т
ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари - 
Ден на св. Валентин и на 
св. Трифон Зарезан

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Условия за участие в конкурса: Право на участие имат лица над 18 години. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02. 2019 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
  • Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.
Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три парични награди: първа -200 лв., втора - 150 лв., и трета -100 лв. Награда на Литературното сдружение "Реката и приятели"- 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 21.02.2019 г., 17.00 ч. в Зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович"

Адресът за получаване на стихотворенията е: гр. Силистра -7500 ул. "С. Велики" №33, Община Силистра, стая 314, За конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Справки и допълнителна информация: тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар