понеделник, 19 ноември 2018 г.

В Силистра приключи проект за борба срещу домашното насилие


На 15 ноември 2018 г. в област Силистра приключиха дейностите по проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Той бе проведен от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра с председател инж. Христина Георгиева в периода 16.05.–15.11. т. г. със средства от държавния бюджет на Република България чрез Министерство на правосъдието.
В рамките на проекта екипът на Сдружението работи по 25 случая на пострадали от домашно насилие иотделно по 9 случая на лица, извършители на подобен акт, насочени към услугите за включване в специализирани програми в Центъра. Проведени са общо 85 срещи със социален работник, 92 психологически и 128 юридически консултации.
Изготвен и представен пред Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие Силистра бе Мониторингов доклад по приложение на Закона за защита от домашно насилие, обхващащ периода 1.01.2017 г. – 31.12.2017 г. Материалът е достъпен за обществеността на интернет страницата на Сдружението www.ekaravelova.org.
Приложена бе Програма за ранна превенция, разработена от специалисти на Сдружението през 2017 г. В рамките на 24 интерактивни урока с над 360 деца на територията на Област Силистра бяха създадени предпоставки за превенция срещу домашното насилие.
Изработен и отпечатан е мини наръчник за ученици, наречен „Зад стените на дома”, който е насочен към деца от 7 до 10 години. Чрез него по подходящ начин са представени видовете насилие и възможността за подкрепа.
По време на второто за годината заседание на ЕРСПДН бяха приети Отчет за дейността на съвета през 2017- 2018 г. и Програма за работа на Съвета до края на 2019 г.. Тя включва дейности по превенция, мониторинг на услугите за пострадали, пряка подкрепа на пострадали, инициативи за заостряне на вниманието към проблемите, свързани или произтичащи от домашно насилие, както и създаване на нагласи за нулева толерантност към тях.
На 19.10.2018 г. бе проведена за осми поредн път инициативата „Заедно сме по-добри“, съчетана с благотворителност, чрез която са средства в размер на 1 551, 55 лв., предоставени за закупуване на дрехи и вещи от първо необходимост за деца, потребители на услуги към ЖС „Екатерина Каравелова“.
В края на проекта – 14.11.2018 г., бе проведен традиционният вече „Ден на отворените врати“ в Център за консултиране и превенция на домашното насилие. В рамките на събитието и в партньорство с ОД на МВР Силистра и ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра бе проведена среща с ученици по темата „трафик на хора“. Участие взеха младежи от Ученическия съвет към професионалната гимназия, а гост – лектори бяха инспектор Калоян Маринов от звено „Криминална полиция“ и Катя Колева – психолог в Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора в Силистра.Няма коментари:

Публикуване на коментар