неделя, 23 септември 2012 г.

Назаем от сайта на СБЖ: Медиите срещу расизма в спорта и не само там


         Ситуацията с медиите у нас явно е много тревожна, след като в рамките на 2 дни в София се провеждат срещи, конференции и кръгли маси с почти една тема, а именно свободата на словото, медиен плурализъм, медиите срещу....и т.н. 

         Ситуацията с медиите у нас явно е много тревожна, след като в рамките на 2 дни в София се провеждат срещи, конференции и кръгли маси с почти една тема, а именно свободата на словото, медиен плурализъм, медиите срещу....и т.н. Още не е отшумял отзвукът от срещата на журналистите с еврокомисар Нели Крус, която представи някои водещи лица от медийната среда в нелицеприятна светлина, а днес СБЖ е съорганизатор на двудневна конференция „МАРС-медиите срещу расизма в спорта”, която се оказва насочена не толкова към спорта, колкото спортът да се използва като основа, за да се разгледат проблемите открояващо и близко до гражданите на Европа. Заслужава си гилдията да участва в тази конференция, защото целта бе да се проведе откровен професионален разговор за агресията, расизма и дискриминацията, които се срещат не само в спорта, а стават все по-типични действия в нашата действителност, просто ги има. Точно това подчерта в словото си Снежана Тодорова, изпълняващ дейността председатал на СБЖ. Уродливите явления в журналистиката не са тема само у нас, но гостите от чужбина побързаха да поискат преди всичко мнението и идеите на редовите журналисти, за да се решават заедно проблемите в рамките на ЕС. Г-жа Юг Лан от Европейската федерация на журналистите подчерта,че организацията й представлява 300 хил. журналисти, в т.ч. и от Русия. Защитата на професионалните права на журналистите, пропагандирането на професионализма им са основна задача. Разработени са програми за повече толерантност в дейността на журналистите и са организирани 4 срещи в страни като Полша и Балтийските републики, на които са се запознали с професионалните препятствия, с които трябва да се справят журналистите и как това се отразява на пряката им дейност за налагане на многообразието в обществото, за повече гласност. Тя се надява на предложения, които заедно да се поставят на европейско ниво с цел защита на журналистически права. Райналд Блион, Съвет на Европа, се спря на тактиките в журналистиката и как да се постигне ситуация, при която журналистите да се чувстват полезни и то заедно със СЕ, където е разработена програмата „МАРС”. Той обясни ролята, мястото и целите на Съвета на Европа, които в крайна сметка могат да се обобщят с думите- повече демокрация и спазване на стандарти, осигуряващи многообразие и толерантност. Целта наистина е спазване на човешки права и с какви механизми може да се постигне това, в т.ч. и чрез междудържавен контрол. Нормативната рамка е готова, следва правителствата да я следват. Изготвеният „Бял доклад” със заглавие „Да задържим равенството” е разработен именно с идеята да се предложат дейности за прилагане на препоръки и се намери трайно решение на проблемите. Проектът „Марс” е съвместна програма на Съвета на Европа и ЕС, която работи с партньори като НПО и УЕФА. В основата на проекта е идеята да се използва спортът, за да се постигне отстраняване на дискриминацията в новините, да се изключи расизма сред журналистите и да се постигне повече изразителност на демократичните послания в медиите. Спортът като важна част от медийната индустрия съдържа всички черти на медийното многообразие и затова е основа за избистряне на позиции. Особено като се знае, че 90% от спортното съдържание се отнася за мъже. По-малко от 4% са жените, които отразяват спортните постижения. Тук е важно да се намери начин да се включи етиката и етичните принципи, правила, но практически, без теория и без дискриминация. На тази среща г-н Блион очаква да разбере българските проблеми в професията и то не само в спорта. Работните групи, които ще дискутират проблемите и целите през тези 2 дни имат именно такава задача- заедно да откроят основните проблеми и заедно да намерят пътищата за преодоляването им в рамките на европейските правила. Д-р Силвия Бакалова, НСА, откри първия панел като представи историческите идеали на олимпийското движение и ролята на спорта за изграждане на моралните и демократични принципи от древността до днес. Именно спортът учи хората честно да печелят и може да ги обединява, а това е толкова необходимо в нашето време. Да се обсъждат морално-етичните проблеми в спорта и начина на отразяването им в медиите е и начин да се учат хората на демокрация. Заедно с образованието и възпитанието, които са неразделна част от общите усилия за толерантност и свят без дискриминация. Когато в публикациите преобладават негативните реакции при спортните събития и се посочват само материалните придобивки на победителите, а не се акцентира върху самото състезание, това дискредитира не само журналистите, но и срива духовния свят на читатели и зрители. Проф. Ефремов посочи, че българската журналистика има много кусури, но точно расизмът отсъства или има само единични случаи. Но темата е по-широка и не само българска. Предизвикателствата пред спортната журналистика са същите като на цялата журналистика-клишета, беден език, отсъствие на сериозен анализ, обслужване на интереси и т.н. 
Доц. Калагларски наблегна на нов фактор - етно-центризъм, който подменя расизма и за пример посочи масовите протести от последите дни поради публикувани карикатури. Важни са границите на толерантността, а българската журналистика по принцип е по-толерантна от тази в чужбина. 
Като препоръка, доц. Калагларски подчерта, че е полезно да се търси пряк контакт със самите спортисти и техните треньори, което ще даде обективност на отразяването и идеи за преодоляване на проблемите. Присъствието на журналисти като Димитрана Александрова, Къдринка Къдринова, Петър Пъдев, Мая Ценова, Йордан Георгиев и др. няма как да не направи дискусията повече от ползотворна и техният богат журналистически опит би осигурил онази основа, коята е необходима за постигане на поставените цели с тази конференция. Гостите от чужбина явно има какво да научат за ситуацията унас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар