понеделник, 24 септември 2012 г.

Денят на диалога в град СилистраНа 24 септември (понеделник), в салона на Община Силистра се проведе Денят на Диалога – една традиционна инициатива на НСОРБ, която всяка година дава гласност на актуалните проблеми в общините на Република България. Опорните теми в дискусията, бяха конкретизирани от инж. Ивелин Лозев – зам. кмет „Устройство на територията  и общинска собственост“. Представителите на общините акцентираха върху промяната на проекта на Закона за публичните финанси, общинския бюджет и неговото рационално приложение, адекватното усвояване на финансите по европроектите и промените, които предстоят във водния сектор. Г –жа Ангелова, представител на НСОРБ отбеляза, че има притеснителни текстове в проекта на Закона за публичните финанси. Тя даде пример с текстове от проектозакона, които си противоречат и сподели мнение, че би трябвало да се забрани сключването на дългосрочни договори. Друга актуална за нашата община тема за дискусия беше намаленият през 2010 г. праг  за поемане на дълг – от 25% на 15%. Мирослав Калинов – директор на дирекция  „Финанси“ при Община Силистра постави на вниманието на присъстващите въпроса за увеличение на средствата за финансиране за зимното поддържане минимум със седем милиона лева. Средствата, отпуснати през миналата година бяха недостатъчни за нашия регион. Един от най-активните в Деня на диалога беше кметът на община Ситово, инж. Николай Неделчев, който взе участие в обсъждането на проблема с битовите отпадъци и канализационните колектори на пречиствателните станции. В дискусията бяха обсъдени средствата и начините за борба с комарите, като кметът на общината д-р Юлиян Найденов посочи нерационалното спрямо времевия диапазон усвояване на отпуснатите средства и забавянето на провежданите процедури по Закона за обществените поръчки.   Народният представител Стефан Господинов направи предложение, което да гарантира спазването на финансовата дисциплина: „да се разработи и приложи софтуерен продукт за ограниченията в действащата нормативна уредба, нарушенията на определени заложени показатели да се санкционира автоматично“. Като за финал от домакините бе отправена покана за продължаване на диалога чрез заявена активност при обсъждането на проекти на промени в законодателството и отправяне на предложения по конкретни проблеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар