сряда, 26 септември 2012 г.

ОБЩИНА СИЛИСТРА ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” - ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ         
01.10.,11.30 ч.                                 ►Концерт на Градски духов оркестър, посветен
Площад „Свобода”                      на 72-та годишнина от  подписването на 
                                                         Крайовската спогодба за присъединяването
                                                         на Южна Добруджа към България

01.10.,10.00 ч.                                 Тържествен концерт  по случай 1-ви
с.. Срацимир                                   октомври- Международен ден на възрастните
                                                           хора

01.10.,18.00 ч.                                  Концерт на Школата по изкуства към
Младежки дом                               НЧ„Доростол –1870 г.” за откриване на
Зрителна зала                                 учебната   2012 / 2013 година и по повод     
                                                           Международния ден на музиката

01.10.,18.00 ч.                 ”Музикална магия” –концерт- спектакъл на  
Драматичен театър                       музикална студия ДО РЕ МИ и B2 Балет,  по   
                                                          случай 1-ви октомври- Международен ден на  
                                                          музиката
 
01.10. 2012 г.                  Писмена фактографска справка по случай 
РБ „П. Павлович”                        1 октомври 1940 –72 години от освобождението 
 Краезнание                                    на  Силистра и Крайовската спогодба. 
 
 
01- 04.10. 2012 г.                    ►„Силистра-2012”–Юбилейна филателна изложба   
РБ „П. Павлович”                        по повод 65 години от основаване на филателно    
                                                         дружество „Димитър Дончев” –Силистра

01- 15.10. 2012 г.                    ► ИЗЛОЖБА - Поетичен калейдоскоп
РБ „П. Павлович”
                     
 
 
01– 26. 10. 2012 г.                       Общински състезания по футбол за ученици –   
Стадион „Доростол”                     основен етап на Ученическите игри през    
                                                           учебната 2012/2013 
                 

04.10.,17.00 ч.                             ► Изложба  „Човек и природа”- 16-то издание на 
Фоайе                                                на пленера „Ветрен 2012”
Драматичен театър                                    

05.10.,15.00 ч.                             ► Тържествено откриване на учебната 2012-2013 г.
Двора на ОДК


10.- 30.10. 2012                           ► Изложба  по повод 250 г. от написването на  
 РБ „П. Павлович”                        “История славянобългарска” и  290 г. от
 Читалня                                          рождението на Паисий  Хилендарски

13.10.2012 г.                              Празник „Земята и хората – 2012”
с. Бабук, пред
читалището

15.10.,17.00 ч.                             ►Изложба – живопис- Мария и Валери      
Художествена галерия                  Върбанови


18.10.,16.30 ч.                             ►”За  Русия от А до Я”–разкази на чаша руски чай
РБ „П. Павлович”
Детски отдел

18.10.,17.30 ч.                             ►„Руски, украински и балкански ритми”-камерен     
 РБ „П. Павлович”                       концерт на Стоян Дечев , Григор Шопов и 
Зала „Диоген Вичев”                   приятели


24.10.,17.30 ч.                             ►Концерт на фолклорна група
Младежки дом                              „Съпричастие” към Център за рехабилитация и        
Зрителна зала                                интеграция на хора с увреждания


25.10.,  17.00 ч.                           ►Изложба - живопис на Йордан Маринов
Художествена галерия

 
30.10.,19.00 ч.                 „Час на класа” – представление  на театрално  
 Драматичен театър                      студио ”Питър Пан”  към ПГСУАУ „Атанас                    
                                   Буров 
 
31.10.,19.00 ч.                                   ►Областен конкурс за детско литературно                     
ОДК                                               творчество "Духът на българина"

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар