сряда, 26 септември 2012 г.

“Младите за Силистра 2012”


.
            Под това мото през месец юли Община Силистра обяви конкурсна сесия за финансиране на проекти на неформални младежки групи. Тя стимулира инициативността, предприемчивстта и творчеството на младите хора и насърчава включването им в общественополезни дейности. По конкурсната сесия кандидатстваха 10 организации, от които Комисия, назначена със Заповед №1578/12.09.2012 г. на Кмета на община Силистра класира 7 проекта. Проектите ще се реализират в периода октомври-ноември и са на обща стойност 3998, 50 лв, осигурени от бюджета на Община Силистра. Ето и одобрените за финансиране проекти:

1.      Проект “Моят отпечатък” на неформална група “Ученически парламент в ПГСУАУ “Атанас Буров”;
2.      Проект “Радост за децата, спокойствие за възрастните” на неформална група “Младите-за красива Силистра”;
3.      Проект “Глътка чиста вода” на неформална група “Екоприятели”;
4.      Проект “Пълноценно детство” на неформална група “Бъдеще за децата на Силистра”;
5.      Проект “Зеленият оазис на Силистра” на неформална група “За спорт, туризъм и отдих”;
6.      Проект “Да върнем изяществото” на неформална група “За! Красотата на Силистра”;
7.      Проект “Небето над Силистра е за всички” на неформална група Астроклуб “Персей”.

Основен  елемент в тези проекти  е  активното  участие  на младите хора в решаване на  проблеми и разнообразяване на ежедневието им чрез активно безвъзмездно реализиране на различни обществени доброволчески  инициативи. Младежките групи ще привлекат в дейностите по проектите и други хора от околността и местната общност. Основната цел е оптимално да бъдат използвани резултатите от проекта и да се постигне въздействие в дългосрочен план.
Очакванията са чрез реализирането на проектите младите хора да се почувстват съпричастни към проблемите на Общината и да съдействат за тяхното решаване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар