петък, 7 септември 2012 г.

"24 часа": В област Силистра стартира инфоцентър №30 на „Глоб@лни библиотеки”В Силистренско бе открит 30-ият Информационен център с компютърна техника по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Негов домакин е библиотеката в читалището в дуловското с. Окорш, в което живеят българи – местни и потомци преселници от Северна Добруджа, турци и роми. Откриването на центъра съвпадна с празника за 70-атата годишнината на НЧ "Христо Ботев - 1942". Той разполага с 5 потребителски компютъра, многофункционално устройство и мултимедия с подвижен екран. 
Предлага безплатен достъп до интернет и консултанти, подпомагащи търсенето на информация и обучението в работата с новите информационни технологии. „В Крайдунавска Дабруджа програма „Глобални библиотеки – България” стартира преди 3 години и до края на 2012 година предстои да бъдат разкрити още 5 информационни центъра в читалищни библиотеки в села от различни общини”, обясни за „24 часа онлайн” Лидия Димитрова от РБ „Партений Павлович”-Силистра, регионален координатор на програмата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар