сряда, 26 септември 2012 г.

Обучение по пожарна безопасност и защита на населението в ЦДГ „Иглика”На 26 септумври сутринта в ЦДГ „Иглика”, под ръководството на гл. инсп. инж. Невелин Неделчев, началник на РСПБВН – гр. Силистра, се проведе  ежегодното обучение по пожарна безопасност и защита на населението. Представители на Районната служба по пожарна безопасност запознаха децата със стъпките на действие и времето за евакуация при бедствия и аварии. Обучението включваше демонстрация на гасене на пожар, в която бяха използвани пожарогасители и противопожарен кран. Гл. инсп. инж. Неделчев сподели, че тези мероприятия целят да поставят основата  в познанията на най-малките представители на нашата община в тази област. Директорът на детската градина, г-жа Ивелина Аврамова допълни, че децата от трета и четвърта възрастова група също така се обучават и възпитават по одобрени от МОМН програми, които включват запознаване с различни извънредни ситуации – оказване на първа помощ, бедствия, аварии и т.н. Възпитаниците на ЦДГ „Иглика” проследиха с огромен интерес цялoто обучение, организирано от РСПБВН – гр. Силистра. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар