четвъртък, 27 септември 2012 г.

В Силистра БСП и ГЕРБ се скараха за бюджета, социалистите пуснаха декларация, ГЕРБ тутакси отговори

* БСП и ГЕРБ се стрелнаха с декларации и отпразнуваха началото на новия политически сезон


         На първото заседание на ОбС-Силистра в новия политически сезон групата на БСП се скара с кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов заради размера на дефицита, тъй като имало разминаване между декларирания и наследения от кмета финансов недобор. „Заявихте, че към края на м.г. имате дефицит от 5,1 млн. лева, а отчитате за първото полугодие 6, 4 млн., в същото време твърдите в медиите, че сте намалили неразплатените разходи с над 600 хил. лева”, каза на заседанието председателката на групата на БСП Златка Радушева. Тя представи и партийна декларация, според която „вниманието на управляващите е към разстройване на работата в администрацията и на структурните звена със закани за структурни промени, свързани с уволнения”. „Всеки ден излизат нови фактури от преди години; стана ясно, че близо 150 хил. лева не са поискани от НАП да бъдат върнати на общината”, оправда се градоначалникът. „4,4 млн. лв от текущите задължения са за ток, вода, горива и външни услуги”, обясни на съветниците Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси”. Разминаване в цифрите откри и общинският съветник Александър Сабанов, който бе опонент на д-р Найденов за кметския вот. За следващото заседание той поиска разбивка по параграфи на задължения за 8 млн. лева, за каквито имало публикация в местна медия от името на изпълнителната власт. „От 10 години мечтаем в Общинския съвет да се общува политически, вкл. и със спорове, за да се решават проблемите”, коментираха участници в заседанието, впечатлени от политическата активност. Вкл. и със зададените няколко въпроса към кмета д-р Найденов. Георги Ивов от БСП поиска подробен анализ в писмен вид за структурата на дефицита. Александър Сабанов поиска да му се декларира от страна на кмета кога точно ще предостави на кметствата парите от мерите и продажбата на общинско имущество, за да ги ползват като капиталови разходи. Пак той се позаинтересува за билбордовете, в които се рекламират общината и ПУ-Силистра – на какво основание, с какви договори и срещу какви средства. Интерес той прояви и към сеченето на дървесина, тъй като имало изисквания евентуалната фирма да е с оборот за годината с над 1 млн. лева, а подобни фирми се броели на пръстите на едната ръка, по-точно в Силистренско имало една-единствена. Междувременно стана ясно, че в резултат на питане на общинския съветник Надежда Бобчева администрацията се е задействала и най-после е сменила указателната табела „Община Силистра” откъм основните главни пътища – Русе, Добрич и др. Предишната имала неугледен вид и стояла в продължение на повече от 15 години. Не било ясно само защо в продължение на дни след това старата се въргаляла в тревата в подножието на новата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я от групата съветници от БСП
  
         С настоящата сесия  след празника на гр. Силистра – 14 септември започва и новия политически сезон. Само преди по-малко от една година се проведоха местните избори, които макар и трудно, с много обещания, лъжи и демагогия бяха спечелени от ПП ГЕРБ. Логично беше сега в началото на втората година от управлението на Община Силистра от ГЕРБ да чуем какви успехи се постигнаха,от управляващите, какви са техните приоритети за работа в обществена полза. През изминалия период от местните избори, до сега, вниманието на управляващите беше насочено към разстройване работата в администрацията и структурните звена със закани за структурни промени – разбирай уволнения. Под предлог „Оптимизиране структурата на общинската администрация”, бяха тотално подменени ръководители на сектори, отдели и дирекции, както и водещи експерти. В администрацията се налага страх и несигурност. Новите назначения са изцяло политически – близки и активисти на ГЕРБ, подчинени на шуробаджанашкия принцип, без опит в общинската администрация, без образователен ценз и професионална подготовка. В резултат през този период в Общината цари управленска безпомощност, лутане и неадекватни действия. В Общинския съвет се внасят неподготвени, некачествени материали, които в последствие се изтеглят.
         Управляващите осъществяват груба намеса и вмешателство в кадровата работа във всички сфери – образование, социални дейности, култура,здравеопазване и т.н.
         Открити останаха проблемите за подобряване на инфраструктурата, благоустрояването и хигиенизирането на града и селата. Нищо не се прави за намаляване на безработицата,особено сред младите и хората в пред пенсионна възраст, за подкрепа на местния бизнес и насърчаване на заетостта,привличане на инвестиции,както се обещаваше. Открит и задълбочаващ се е проблемът със скитащите и бездомни кучета, обществения ред и сигурност на гражданите. В стремеж за доказване на „най-разумното разходване на бюджета” не се плаща за извършена работа възложена от Общината на фирми и физически лица, забавят се заплатите на работещите в общинската фирма „Синева”, кметовете на населени места не разполагат с най-елементарни средства за неотложни административно-стопански разходи. Обществеността се заблуждава с големите успехи декларирани от кмета на Общината за стопяване на дефицит от 5 млн. лева за осем месеца, което не е вярно като факт.
         През този период не е разработен и приведен в действие нито един проект по европейските фондове. Правят се опити за увеличаване задълженията на гражданите с перманентни промени в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси. Групата съветници от БСП, като конструктивна опозиционна сила подкрепяше разумните предложения, свързани с развитието на града и в интерес на гражданите при спазване на законността. Отправяхме питания към кмета на Общината по актуални въпроси от местно значение. Участвахме в работата на постоянните комисии, в обществени съвети, при разработването на правилници и наредби.
Групата съветници от БСП и занапред ще работи в съответствие с пред изборната си програма и поетите чрез нея ангажименти,към своите избиратели,за спокойствие и сигурност,за работа и добър живот,за превръщане на община Силистра в привлекателно място за живеене.
         Приоритет в нашата работа и  ще бъде:
·        отстояване интересите на гражданите в Общината и подобряване на обществената среда за трудова заетост и достоен живот;
·         грижа за живота и здравето на хората и създаване на по-добри условия в здравните, образователните и социални заведения и разширяване мрежата и обхвата в тях,като много важно задължение и функция на общината;
·         защита и опазване на околната среда, детски и спортни площадки, паркове, междублокови пространства, както и местата за отдих, спорт и социално общуване.

Надяваме се в тези си действия да бъдем подкрепяни от здравомислещите и загрижените за развитието и просперитета на община Силистра.


Общински съветници от БСП - Силистра


      
ДЕКЛАРАЦИЯ от групата съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Силистра

Настоящата декларация е продиктувана от представена в началото на днешната сесия ( 27 септември ) на общински съвет – Силистра, декларация от групата общински съветници от БСП. Отправените твърдения и нападки, не отговарят на действителността и са чисто популистки, но това не ни учудва, тъй като политиката на партията столетница е такава и на национално ниво.  Близо година по-рано започна предизборната кампания, а БСП следва да възвръща позиции, загубени през последните години. Ние общинските съветници от ГЕРБ заставаме пред нашите съграждани със съзнанието за голямата политическа отговорност, която носим, затова не можем да приемем нападките от страна на БСП, че местните избори през 2011г. бяха спечелени от нас и кандидата ни за кмет д-р Юлиян Найденов „ с лъжи и демагогия”.  Позитивната кампания която водихме, срещите с хората и говоренето открито и честно за проблемите, недаването на напразни и популистки обещания и не на последно място издигнатата кандидатура на д-р Найденов, даде очаквания много добър резултат. Необходимо ли е да ви напомняме уважаеми съграждани, че на втори тур на кметските избори кандидатът на БСП инж. Тихомир Борачев подкрепи кандидатът на ГЕРБ д-р Юлиян Найденов с думите „Като силистренец ще гласувам за по–улегналия и по–опитен човек – за д-р Юлиян Найденов. Това е моя лична позиция и смятам , че градът трябва да бъде оставен в ръцете на по-опитен и мъдър човек…”. Може би и той е бил „излъган” за да изрази тази подкрепа?! Може би хилядите подкрепили кандидатите на ГЕРБ за общински съветници и кмет също бяха „излъгани” за да сторят това?! От изразеното  в декларацията представителите на БСП желаят да чуят „какви успехи са постигнати от управляващите”, за 10-месечното управление едно от най-големите постижения на кметският екип е наложената финансова дисциплина и започналите действия по отстраняване на заварения дефицит. Подкрепа за политиката, която се води от ГЕРБ на местно ниво, както всички видяхме има и от правителството. През последните месеци Силистра бе посетена от министрите Цветан Цветанов, Симеон Дянков, Нона Караджова, Десислава Атанасова, Лиляна Павлова, Томислав Дончев, това са моменти, които не остават незабелязани. Според експертното мнение на министър Дянков, „Силистра ще излезе от батака в който де намира, най-малко за 18 месеца”. До това положение община Силистра не беше доведена от кмета на ГЕРБ.
 „Тотално били подменени ръководители и водещи експерти” – преценката за свършената от тяхна страна работа през годините е на кметското ръководство. За да е работеща една структура, учреждение или институция съответния ръководител, какъв то в случая е кметът на Силистра има право да  прецени кои хора да включи в екипа си и кои не.
Не са пропуснати и бездомните кучета и нередовното изплащане на възнагражденията на фирма „Синева”. Цинично е именно от страна на БСП тези проблеми да бъдат засягани. Стана ясно, че кучкарникът е изграден върху чужда собственост и няма как да бъде въведен в експлоатация, тази недомислица не е допусната от настоящото управление. Натрупаните задължения към работещите в „Синева” също не са от 10-те месеца управление на ГЕРБ. Напротив, в момента не веднъж е демонстрирана загриженост и воля за разрешаването на този проблем. Ние общинските съветници от ПП ГЕРБ заставаме пред съгражданите ни, стъпвайки единствено на фактите, каквито са. Действително положението в община Силистра е тежко, но това е повод само и единствено да се намери съвместен  подход за намиране на изход в полза на всички. Поради тази причина изразяваме и подкрепата си към кметския екип. Съобразявайки се с националната политика на ГЕРБ, с убежденията и морала си ще продължим да работим за всички наши съграждани.  
 
                      Общински съветници от ПП ГЕРБ - Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар