сряда, 5 септември 2012 г.

НОВ ВИД ЕВРОПЕЙСКИ ПРИМАТИ АТАКУВАТ ДУРАНКУЛАШКОТО ЕЗЕРО          Любителите на природата, наблюдаващи редките птици и животни в резервата „Дуранкулашко езеро”, станаха свидетели на варварско нападение и на пълната безпомощност на Министерството на околната среда и водите. Не са много страните, които могат да се похвалят с такова богатство, каквото е Дуранкулашкото езеро. То се намира в североизточната част на България и заема площ от 4 037 дка. Местността, представлsваща езеро-лиман, е една от най-значителните и добре съхранили се крайбрежни зони в страната. Разположена е на съществуващия от хилядолетия миграционен път на птиците „Via Pontica” и осигурява благоприятни условия за хранене, почивка и съхранение на повече от 260 вида уникално редки и застрашени от изчезване видове животни и растения.
         В Дуранкулашкото езеро зимуват такива редки водоплаващи птици като голямата белочела гъска, червеногушата гъска и зеленоглавата патица. Местността е от огромно значение за поддържането числеността и на много други видове птици: на малкия корморан, розовия пеликан, тръстиковия блатар, индийското шаварче. и пр.
Дуранкулашкото езеро днес е единственото доказано находище на дивия шаран в България. Пясъчните дюни между езерото и морето са място за обитаване и размножаване за многобройната популация на сирийската чесновница.
         Поради изключително голямото значение за съхраняването на ценната флора и фауна на Дуранкулашкото езеро, с решение на Министерството на околната среда и водите на България №123/21.02.1980 г. то е обявено за защитена зона.  Дуранкулашкото езеро е също така обект по Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение, подписана от 158 страни, сред които и България. Това означава, че държавата е поела задължението да опазва, управлява, и изследва тази територия, да я използва рационално, да я поддържа и осигурява защитата й, в това число и на характерната за местността флора и фауна. Под „рационално използване” се подразбира използване в интересите на цялото човечество, използване, което осигурява съхраняването на всички природни особености и качества на дадената екосистема.
В този си статус Дуранкулашкото езеро може да бъде свободно посещавано и е открито за орнитологически туризъм. Пясъчната ивица между езерото и морето е обявена за туристическа пътека. А това означава, че посетителите са длъжни да спазват установените за подобни зони правила.
         Но макар че Дуранкулашкото езеро е обявено за резерват, за „защитена зона”, него всъщност никой не го защитава - нито местните власти, нито Министерството на околната среда и водите, нито държавата, гръмко поела международни задължения по охрана на тази територия и тихичко отворила „зелена улица” за заличаването му.  Уникалният, „защитен” от държавата и от международната Рамсарска конвенция резерват скоро може да се окаже унищожен.  От едната страна към него настъпват селкостопанските земи. Работещата в полето техника с шума си плаши гнездящите там и готвещи се за дълъг полет птици.
             От другата страна територията му завземат „новоевропейските примати”. Новите европейски примати — това са вид човекоподобни маймуни, появили се на територията на Източна и Централна Европа в края на ХХ век. Тези същества, наподобяващи хора, имат ограничени способности за усвояване на социално приемливо поведение. Това обстоятелство предопределя оскъдността на техния речеви запас и тяхното неумение да спазват правила и закони, поради което поведението им се диктува от примитивни инстинкти и страст към подражаване на стоящите на по-високо стъпало в еволюционната стълбица. Не разполагайки със средства за истинско сафари в някоя пясъчна пустиня или за впечатляваща поява на някой истински курорт, новите европейски примати си купуват големи автомобили (както и повечето неща в живота им - «втора ръка», но с особени номера, защото много цифри им е трудно да запомнят), обединяват се в групи от по два-три прайда и хукват да мачкат по-беззащитните от тях видове в «защитени» територии, удовлетворявайки своите примитивни инстинкти и склонност към ексхибиционизъм.
Особенно активни новите европейски примати стават през лятото. Безпрепятствено нагазвайки в територията на резервата, те се забавляват като плашат животни, птици и природолюбители, които едва успяват да изскочат из-под гумите на колите им. Така тези същества унищожават не само тишината и спокойствието на резервата, но и ценни растителни видове, разрушавайки тънката едва няколко метра пясъчна коса - единствената преграда между пресноводното езеро и морето, коса, която е местообитание на различни рептилии, птици, насекоми и растения и залог за съществуването на самото езеро с неговата уникална флора и фауна. А водните скутери преследват кормораните, лебедите, патиците и другите животински видове в морето.
След новите европейски примати на територията на резервата остават купища боклуци, бутилки, пакети, кенове, а също така изорани от гумите на колите им растения и дълбоки канавки.
      На забележките на природолюбителите новите европейски примати отговарят нечленоразделно. Табелки и указатели те не четат. Просто нахълтват в защитената местност по утъпкания от подобни на тях същества път. „Път”, който е обявен за туристическа екопътека и който до преди няколко години беше затворен поне с поочупена бариера и прострелян (!) знак „В2. Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки”. Новите европейски примати активно преобразяват територията на резервата за свои нужди и даже си правят в тръстиките паркинги (макар че на стотина метра от там съществува официален, асфалтиран и безплатен такъв).
            По всичко личи, че с бездействиeто на държавата, Министерството на околната среда и водите, местните власти и екоорганизациите Дуранкулашкото езеро ще повтори съдбата на друга «защитена местност» - тази на Силистар, който вече рухна под натиска на новите европейски примати. Днес в залива на доскоро дивия Силистар няма да видите нито костенурки, нито змийчета, птиците и рибите го заобикалят отдалеч, а чалгата и ревът на моторите заглушава шума на морето.
Уви! Скоро в България няма да остане място, където уважаващите закона граждани на страната и чуждите туристи биха могли да се любуват на природата в естествения й вид и да наблюдават редки птици и животни. Скоро европейците, които разчитат България да съхрани това толкова важно място за прелета и оцеляването на птици, гнездящи в Северна Европа, ще попълнят своите книги на изчезналите видове с още стотина страници. Но пък вече могат до добавят един новопоявил се  вид: този на новите европейски примати.
                                                          Александър Ермак, природолюбител, alex@press.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар