вторник, 11 септември 2012 г.

Енерго-Про пое официално електроразпределението в Североизточна България


От 10 септември 2012 наименованията на компаниите за разпределение и снабдяване с електрическа енергия в Североизточна България „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН България Продажби” АД се променят на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АДВ края на месец юни 2012 чешката компания Енерго-Про закупи бизнеса на Е.ОН в България и пое снабдяването с електроенергия на приблизително 1,1 милиона клиенти. Енерго-Про е създадена в Чешката република през 1994 година. Тя е независим енергиен производител с 18-годишен опит в генериране, доставяне и търговия на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Компанията има близо 8000 служителя и развива бизнес в Чехия, Турция, Грузия и България, където притежава 39 водноелектрически централи (ВЕЦ). На българския пазар Енерго-Про е от 2000 година. Със своите осем водноелектрически централи, обединени в три каскади, компанията е най-големият частен производител на електричество от ВЕЦ в страната. Доставката на електроенергия до краен потребител е специфична дейност, с която Енерго-Про има значителен опит в Грузия - от 2007 година компанията управлява електроразпределителна мрежа, обслужваща близо 870 000 клиенти на обща площ от 46 000 кв. километра. За електроразпределението на Североизточна България г-н Иржи Крушина, член на Управителния съвет на Енерго-Про, споделя: „Планираме подобряване надеждността на мрежата чрез рентабилни инвестиции в поддръжка и модернизация, което да доведе до по-висока удовлетвореност на клиентите. В това начинание ще се придържаме към нашите ключови ценности – експертност, ефективност, безопасност и отговорност. Като дългосрочен инвеститор в България ние разширяваме нашия бизнес отговорно като придобиваме, модернизираме и развиваме енергийните си активи в страната. Нашата цел е да постигнем балансиран растеж в дългосрочен план и едновременно с това да изпълним ангажиментите си към обществото и околната среда”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар