сряда, 19 септември 2012 г.

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЮЛИ 2012 ГОДИНА
През юли 2012 г. на територията на област Силистра са функционирали 20 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 389, а на леглата – 629. Общият брой на реализираните нощувки във всички средствата за подслон и местата за настаняване през месеца е 3 051, като над 90% от тях са в хотелите. В сравнение с предходния месец, броят на нощувките намаляват с 24.8%. От български граждани са реализирани 2 176 нощувки, а от чужди – 875 (от тях най-много от гражданите на Румъния, Украйна и Франция). Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. намаляват с 19.7% в сравнение с юни и достигат 2 369. Относителният дял на българите е 70.4% от всички пренощували лица. През месеца общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване е 15.6%. Спрямо юни, заетостта на леглата намалява с 5.9 процентни пункта. Приходите от нощувки през юли достигат 132 хил. лв., като от чужди граждани те са 46 хил., а от български 86 хил. лв. В сравнение с предходния месец общите приходи намаляват с 21.3%.

Няма коментари:

Публикуване на коментар