вторник, 23 май 2023 г.

Дискусията "за и против" тоталното навлизане на изкуствения диалект бе пренесена и на силистренска територия

 На 22 май 2023 г. в най-новата от двете зали с интерактивна техника на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведена първа в крайдунавския град, но пета по рода си в страната дискусия във връзка с възможностите, предлагани от т.нар. изкуствен интелект специално в образователната и в научноизследователската дейност. Старт на дискусията, в която участваха преподаватели и студенти от филиала, учители от базови училища в Силистра, така също ученици от местни професионални и общообразователни гимназии, даде лекцията на проф. д-р Ангел Смрикаров. Той е ръководител на Център по иновативни образователни технологии към Университета в най-големия български дунавски град и от миналата година насам вече и „Доктор хонорис кауза“.

Споделената от негова страна информация във формат „среща с хора, отворени за новото“ е на основата на опита и приноса му в новия „инструмент“, резултат от „развитието на иновационните и образователните технологии в национален и световен аспект“. ИТ е в обучителни програми от преди 60 г. в САЩ, от 40 години в Европа и от 20 години в България. За радост на участниците в проявата всеки от присъстващите получи скъп подарък: „Наръчник по иновативни образователни технологии“. Материалът в него, който е под общата редакция на проф. Смрикаров и академик Христо Белоев, е създаден в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

В дискусията бе разгледана дилемата „ЗА и ПРОТИВ“ навлизането на изкуствения интелект навътре в човешките дела, т.е. във взаимодействието му с естествения интелект. Според гост-лектора темата за изкуствения интелект е важна и актуална за момента на фона на ускореното развитие на технологиите по света, които предизвикват будната съвест на човечеството от съвременната цивилизация, отварят очите на хората и допринасят за повече знание. С уговорката „да не станем домашни любимци на изкуствения интелект“. Направено бе и сравнение, че в днешно време самолетът може да бъде управляван от автопилот, но все пак до него трябва да стои и човек професионалист, т.е. естествен интелект, за да се намесва с реакция адекватно при известни непредвидени обстоятелства.

Споделено бе виждането, че изкуственият интелект най-вероятно ще бъде в изключителна полза преди всичко в сферата на здравеопазването и в образованието, но както се очертава все повече – дори в зоната на различните видове изкуства, включително изобразителното и музиката. Според статистиката, в днешно време софтуерното приложение ChatGPT има поне 100 млн. потребители, които използват безплатно или в платена версия възможностите на компютърна програма за провеждане на разговор чрез текст или текст към говор, вместо осигуряване на директен контакт с човек (на практика вече роботът може да бъде и аватар). Терминът ChatterBot първоначално е измислен от Майкъл Молдин (създател на първия Verbot) през 1994 г., за да опише тези разговорни програми.

Според дадените примери, чрез изкуствен интелект вече се представят, например, новините по телевизии в Гърция, но в същото време в страната на самураите – Япония, независимо че е сред технологичните върхове по света, не изпадат в крайно въодушевление по отношение на приложението на изкуствения интелект. Защото са осъзнали, че остава важно човекът да има самостоятелно (критическо) мислене и то да остане и занапред в основата на образователните процеси.

Направени бяха и няколко заключения: ИТ може да бъде ментор, но не и научен ръководител. Той дава бърза и подробна информация, но не може да я анализира и не е подвластен на…емоция. Поставена бе и темата за морала – онзи ронлив бряг, с който трябва да се съобразяваме, както ни предоставят усещането по въпроса японците – хората на честта сред тях, споделящи своите притеснения за ИТ. Още повече, че в развитието на ИТ не е предвиден морален кодекс, а животът ни в името на оцеляването се нуждае от равновесие и толерантност. Следователно, щом изкуственият интелект е създаден от естествения, трябва да има диалог и хармония между тях.

Стана дума и за най-красивото предизвикателство на този етап от човешкото развитие, а именно общуването между хората. С още една уговорка: ИТ има своите предимства и е безспорен мотиватор. Актуален е изводът, че в настоящия консумативен свят ползването на ИТ е предимство и предизвикателство, но и изпитание за човека в края на четвъртата и в началото на петата технологична революция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар