понеделник, 7 ноември 2022 г.

В Силистра предстои да излезе Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие


Продължава работата на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“  Силистра по стартиралия през м. август т.г. 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“ по договор с Министерство на правосъдието на Република България. С него се предлагат многоспектърни услуги за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършители за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, обучения на лицата извършващи защита в случаите на домашно насилие и др.

Предстои от 15 до 17 ноември в Силистра, Дулово и Тутракан да бъдат проведени 3 обучения с общо 45 служители от районните управления към ОДМВР Силистра от структурите на ГДНП. В тях ще участват ангажираните в патрулно-постовата дейност, които са на първа линия и ще бъдат обучени за пръв път. Сред темите: основни познания за домашното насилие – жертви и извършители (профили), работа при среща с тях; оценка на място и последващи действия, попълване на бланки за кратко описание на случаите.

Ще бъде обърнато внимание върху тънкости в поведението на участниците в конфликтната ситуация; влияещи странични фактори. В ход е работата върху подготовката на „Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие“, предвидено в проекта. От август насам специалистите в Център за консултиране и превенция от домашно насилие са работили с 8 жертви на домашно насилие – от град Силистра и от близки населени места в региона (Дуловско, Ситовско), както
и със 7 извършители от 21 до 57 години, представители на различни етнически социални групи. Според техния събирателен профил: има представители на категорията „хора със зависимости от наркотици, алкохол и др.“, но се срещат също както безработни, така и специалисти с добри професии.

Най-общото впечатление е, ме в насилници се превръщат хора с характерни личностни характеристики, с дефицити от семейно възпитание, липса на образователни способности и др. Случаите на домашно насилие са предизвикани от житейски кризи по различни причини, в резултат на преминаване през серия от скандали, проява на маниакален стремеж за контрол над жертвата,  вкл. материален, както и от други форми на специфичен начин на живот и съжителство.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ обяви извън работата си по проекта, че на неговия екип и на привлечени доброволци предстоят две познати на обществеността събития. Първото от тях е 10 и 11 ноември в центъра на град Силистра като продължение на инициативата на г-жа Беурнадет Легет за провеждане на базар, постъпленията от който са за осъществяваното напоследък на няколко етапа обновление на Кризисен център Силистра. Другото събитие е в рамките на започващата на 25 ноември Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, световна кампания „16 дни срещу домашното насилие“, приключваща на 10 декември – Ден на човешките права.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар