вторник, 22 ноември 2022 г.

Обучение в област Силистра на полицаи и социални служители за работа с извършители и жертви на домашно насилие

През м. ноември 2022 г. бяха проведени обучения на полицейски служители от Районите управления в Силистра, Тутракан и Дулово от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. За тяхното провеждане организацията получи пълно съдействие от Главна дирекция „Национална полиция“ и от Областна дирекция на МВР – СилистраОбученията бяха реализирани в изпълнение на проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“, финансиран със средства от държавния бюджет на Република България по договор за безвъзмездно финансиране №93-00-124/15.08.2022 г. между Сдружението и Министерство на правосъдието.


Основната цел на обученията бе подкрепа и предотвратяване на рискове за живота и здравето на пострадалите лица в случаите, когато полицията извърши посещение по сигнал за домашно насилие. По тази причина бе и подборът на обучаваните професионалисти – онези, които първи посещават сигнала, а именно: служителите в патрулно–постовата дейност и в сектор „Охранителна полиция“. 


Представени са теми за същността на домашното насилие, профилите на жертвата и извършителя, също как да се оценяват рисковете при посещение след сигнал. Дадени са и практически насоки за работа с жертви на насилие. Обсъдена беше практиката в пряката работа на участниците и срещаните трудности и проблеми. Обратната връзка от обученията води до извода, че е необходимо периодично провеждане на надграждащи обучения с практична насоченост, свързана с пряката работа на полицаите.


По наблюдение на екипа се отчита, че нерядко полицаите изпитват неудовлетвореност от положените усилия за подкрепа на жертвата, която в последствие отказва да съдейства или отново се връща при извършителя. Въпреки професионализма си, който не им позволява да демонстрират своята неудовлетвореност, тя се проявява индиректно по време на провежданите беседи и обсъждане на казусите. Отчита се още, че съществуват пропуски в законодателството, които позволяват злоупотреби както от страна на извършителя, така и от страна на жертвата, поставяйки нерядко служителите на реда в ситуации на повторяемост и неефективност при подкрепа за разрешаване на проблема.


 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар