вторник, 15 ноември 2022 г.

Ротари клуб Силистра тества зрението на ученици от началните класове със средства от благотворителен бал


В ход е новият проект на Ротари клуб Силистра (президент Николай Костов за ротарианската 2022-2023 г.), осъществяван със сборни средства, събрани от проведен преди време благотворителен бал, както и с привлечени по друг ред. Става дума за провеждане на специализирани очни прегледи с деца от I до IV клас от 4 училища в град Силистра, в които има начално образование. Професионалният ангажимент за реализация на проекта е поет от офталмолога д-р Анна Сапунджиева. Чрез директорите и класните ръководители се осъществява необходимото съгласие от страна на родителите. Търсят се възможности прегледите да стават по възможност  по график в медицинските кабинети на училищата.

Подобен масов очен скрининг като първичен преглед се прави за пръв път (по предварителна информация е възможно да участват над 900 деца). Началото на прегледите бе поставено в Основно училище „Отец Паисий“. Целта е да бъде извършена ранна диагностика, за да се търсят възможности за преодоляване на евентуални отклонения. Проектът е предизвикан от тревогата за евентуални проблеми в зрението на децата, предвид двугодишното онлайн-обучение в училищата.

В 20-годишната история на силистренския ротариански клуб това не е първият проект с медицинско съдържание. В предишни години средства са насочвани неведнъж към различни отделения на МБАЛ Силистра АД: неонатологично и детско, както и към Второ вътрешно отделение, обикновено по заявление на ръководителите на отделенията, а в някои случаи и в резултат на навременни наблюдения за покриване на определена необходимост (закупуване на уреди, обновление на помещения и др.). В предишни години в Ротари клуб Силистра са членували и лекари с различни специалности: вътрешни болести, неврология, патология, хигиено-епидемиология и др.

В началото на настоящата ротарианска година бе завършен друг проект на клуба, наследен от мандата на президента Боян Боев. Той бе насочен към спортната площадка на Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ – град Силистра. Отново със средства, събрани от публични прояви с благотворителна цел, са подменени таблата и кошовете на игрището за баскетбол, монтирана е и соларна лампа. От страна на ръководството на училището, както и от учители от преподавателския състав, бе дадена логистична и професионална подкрепа в реализацията на проекта, подобен на който ротарианците проведоха и в началото на века, когато стартира новоучреденият тогава клуб. В своята 20-годишна история РК Силистра е реализирал множество проекти в полза на общността за общо над 110 хил. лева, като повечето са събрани от 25 благотворителни бала, както и от други подобни събития.


Няма коментари:

Публикуване на коментар