вторник, 2 април 2019 г.

Силистра ще види спектакъл на деца от Добротица

Един спектакъл, който заслужава внимание, защото е добре замислен и изпълнен. Децата трябва да бъдат поощрени за труда си!

Няма коментари:

Публикуване на коментар