четвъртък, 18 април 2019 г.

50 младежи от страната идват в Силистра на национална среща


От 19.04 до 21.04.2019 г.  гр. Силистра ще бъде домакин на Национална младежка среща на тема: “#БОС - Бъди, опази, съхрани...себе си“. Събитието се организира от Ученически парламент Силистра с подкрепата на Община Силистра, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно-информационен център по зависимости и Център за кариерно ориентиране. Очакваме участието на над 50 младежи от Силистра и страната.

Проявата е насочена към повишаване активността на младите хора,  въвличането им в реална инициатива и участиe в обществения и икономически живот. За дискусия са планирани теми, свързани с личностното развитие на младите хора, предизвикателствата пред тях в 21-ви век, възможностите за изява и съхранение на постигнатото. Основната идея на срещата е да бъде дадена поредна възможност младите хора да изразят свободно мнението си по теми, които ги вълнуват и касаят тяхното развитие, да бъдат креативни и активни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар