вторник, 2 октомври 2012 г.

РЗОК СИЛИСТРА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ С АПТЕКИ, ОТПУСКАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Районна здравноосигурителна каса Силистра сключи седем договора с аптеки на територията на областта за отпускане на лекарства на ветераните от войните. В град Силистра това са аптеките "Херос" на ул. "Петър Мутавчиев" № 63, аптека "Здраве" на ул. "Симеон Велики" № 19, аптека "Еврика” на ул. "Симеон Велики" № 21Б, аптека „Олимп” и аптека „Марешки”. Извън областния град две аптеки сключиха договор с РЗОК да предоставят лекарствени продукти на ветераните от войните. Това са "Здраве" - гр. Алфатар и  „Адеа” от гр. Главиница.     Ветераните от войните имат право на лекарствени продукти, посочени в утвърден от министъра на здравеопазването списък, който е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.         Предписването става на една рецептурна бланка, която се издава в два екземпляра. На нея могат да се вписват до три лекарствени продукта. Средствата за лекарствените продукти са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар