петък, 19 октомври 2012 г.

В Силистра правят дискусионен клуб срещу "сивия сектор"


       Българска търговско-промишлена палата провежда на 26.10.2012 г. (петък), от 08:30 часа в зала “Истър” на хотел „Дръстър” Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при Българската търговско-промишлена палата в град Силистра. Идеята: обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения. Кръглата маса се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар