сряда, 24 октомври 2012 г.

Издаване на карти за безплатно пътуване на деца до 7 навършени години по вътрешноградския транспорт
Съгласно приетите изменения в Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и Постановление № 66 на Министерския съвет от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани децата до 7 навършени години имат право на безплатно пътуване по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрополитена, с изключение на специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии. Въвежда се изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване на децата до 7 навършени години – абонаментна карта, с което се осигурява задължителната застраховка на детето пътник. Община Силистра уведомява гражданите, че издаването на абонаментни карти за безплатно пътуване на деца до 7 навършени години ще започне от 24.10.2012 г. (сряда), място на издаване – Автогара Силистра, на касата на ЕТ „Хари – 3 – Харалан Хараланов” - срещу първи сектор, в дните от понеделник до петък, часови интервал - от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. За издаването на картата е необходим акт за раждане и снимка на детето, и лична карта на родителя (настойника). Картите са безплатни. Заплаща се само разхода за ламинирането им в размер на 0,50 лв. (нула лева и петдесет стотинки). Картата за безплатно пътуване на дете до 7 навършени години се издава ежегодно през цялата година със срок на валидност до 31 януари на следващата година, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините.

Няма коментари:

Публикуване на коментар