сряда, 3 октомври 2012 г.

Тематична среща "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека"
На 27 – 28 септември, 2012 г. в гр. Балчик се проведе работна среща на тема "Програма Глоб@лни библиотеки - портал към бъдещата модерна библиотека", организирана от РБ „Партений Павлович” – Силистра. Близо 60 библиотечни специалисти от областта имаха възможност да споделят полезен опит и нови практики в работата на целевите библиотеки. Интерес предизвикаха презентациите и споделеното от Николай Марков – регионален мениджър, ЗУП на тема „Модерната глоб@лна библиотека” и на Ана Караджова, като представител на Областен информационен център – Силистра с презентацията „Заедно можем повече – възможности за нови партньорства”. Идеите за нови библиотечни услуги възникнаха в процеса на работа по групи, където участниците заедно измислиха и представиха нови услуги,  които могат да бъдат предлагани в библиотеките в направления и партньорства с НПО, местна власт, клубни обединения, образователни институции и бизнес организации.
В работата на срещата участие взеха и представители на местната власт от община Дулово, Кайнарджа и Тутракан. „Ефектът от подобни срещи е огромен, тъй като те дават идеи и контакти на хора работещи в сферата на библиотеките и читалищата”, споделят участниците, като допълват, че наученото подпомага работата им по места и прави библиотеките модерни места за среща на хора и идеи. Присъстващите изразиха надежда финансирането на програмата да бъде удължено и споделиха искрени благодарности към програма „Глоб@лни библиотеки - България” за възможността за реализиране на подобен вид срещи. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар