четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Съветниците в Силистра – 200 лева възнаграждение всеки месец и до 250 лева – за разходи при работа с избирателитеЗа трети път тази година Общинският съвет в Силистра промени възнагражденията на местните депутати. На поредното си заседание те промениха правилника за организацията и дейността си, за да влезе в унисон с преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния служител с последна промяна от 9 май т.г. Какво решиха съветниците: Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и в заседанията на постоянните и временни комисии за един месец, в размер на 30% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. Счита се, че общински съветник е присъствал на заседания на ОбС, и ако е участвал в повече от половината от проведените гласувания. Отделно са гласувани средства за работа сред избирателите, които съветниците  - всеки за себе си, ще отчита с документи за пътуване, за покриване на нужди при срещи с избиратели др. Прави впечатление, че не нееднакво гласуваха съветниците предложенията на комисията по бюджет и финанси. Извън положителния вот бе този на опозицията в лицето на избраните чрез Местна коалиция „Гражданско единство” и частично от БСП. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар