петък, 19 октомври 2012 г.

Медиите по места станаха "уан мен шоу"


Преди известно време бе проведена междурегионална среща на СБЖ в Международния дом на журналистите във Варна с участието на членове на УС. Обсъдена бе темата за закон за медиите и за закон за защита на журналистите. В контекста на нормативните актове за защита на професионалната свобода в медиите. При това в навечерието на 12-ата година от първия конгрес на журналистите и писателите.
         Според изследване във Варна, от 1990 до 2012 г. провинциалният медиен модел следва политическия модел, т.е. политическите проекти. Говори се за медиен тропик и за финансов дъжд. Както и за новите явления – гражданската онлайн журналистика в интернет. Междувременно се наблюдава свиване на регионалния медиен пазар, подобно на страни като Унгария, Чехия и Полша, където свивката е до три пъти в сравнение с 2010 г. В тези страни обаче регионалните печатни издания имат двойно  по-голям тираж и покриват по-голям периметър, резултат от по-силни икономически характеристики, по-динамично стоково-пазарно поведение.
Прави впечатление фактът, че 7-8% от регионалните печатни медии с в режим на самоиздръжка. Останалите са под силна икономическа зависимост. Професионалната ситуация на журналистите в регионите е деликатна, тъй като статутът им е по-неблагоприятен в сравнение със столичните им колеги. И е повече подвластен на икономически, политически и лобистки интереси. У нас отсъства т.нар. стопанска реклама. 11-12 издания са собственост на малко български медийни групи. Все повече печатни и електронни медии в регионите работят на принципа „уан мен шоу”, т.е. един човек стои начело на съответната медия, той е радактор, водещ и репортер едновременно.
Идеята за регулацията на журналистическия труд е сред най-актуалните в момента. За да се излезе от строгите тесни рамки и да се стигне до разширяване на правата на организациите, вкл. на СБЖ като професионална организация. При това със спомена за лоша слава на законодателство за печата. В началото на 40-те години на миналия век в България е имало Закон за професионалните журналисти. Към него е имало и правилник.Колективният трудов договор е бил задължителен за изданията, за разлика от сега, тъй  като е факт само в БНР, БНТ и БТА.Няма коментари:

Публикуване на коментар