понеделник, 19 декември 2022 г.

Приключи консултативен проект на Сдружение „Екатерина Каравелова“, продължава друг в партньорството на Великотърновския университет

През м. декември 2022 г. приключи поред проект, обогатил порт-фолиото но Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра. Става дума за реализацията на дейности по темата „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“ (ЦКПДН). Проектът бе финансиран безвъзмездно със средства от държавния бюджет на Република България, по договор № 93-00-124/15.08.2022 г. между Сдружението и Министерство на правосъдието на Република България.

Основната цел на проекта бе насочена към осигуряване на качествени услуги за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие.
Извършена е професионална работа с деятели на насилие с цел предотвратяване на рецидиви в бъдеще време. Факт са обученията на лицата, извършващи защита в случаите на домашно насилие. Издаден е Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие.
Проведени са дейности по информираност и публичност по повод проекта. В рамките на 4 месеца специалистите към ЦКПДН работиха по 13 случая на пострадали лица и по други 7 случая с извършители на домашно насилие. Проведени са над 240 консултации с тези лица, извършени от психолог, социален работник и юрист. Реолизирани са три обучения с полицейски инспиктори и полицаи от районните управления „Полиция“ към ОДМВР , представители на ресора за патрулно-постова дейност в Силистра, Дулово и Тутракан. Издаден бе Наръчник за професионалисти, който е публикуван за свободен достъп на интернет страницата на Сдружението www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Rakovodstvo_za_specialisti_izvarshvashti_zashtita.pdf.
През 2022 г. Сдуржение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и МВетодий“ реализира по друг проект, който продължава, няколко изследвания на домашното насилие в страната. Едно от тях под формата на т.нар. фокус група бе проведено в Силистра.
Данните сочат, че възприеманото насилие в най-голяма степен се свързва с физическото насилие, макар да става ясно, че все повече и психическото насилие намира място в дневния ред на общгеството, респективно на отношенията между хората и най-вече в семейството.
По-голямата част от останалите типовете насилие (психическо, емоционално, икономиеско и сексуално) се възприемат като нормални взаимоотношения между партньори, което води до повишена толерантност към самата проява на насилие. В рамките на този проект бяха проведени информационни дейности, насочени към превенция и промяна на нагласите към домашното насилие в насока на нетърпимост към различните му разновидности, а не само към най-ярката му и позната форма, а именно физическото насилие.

В историята остана и тазгодишното силистренско участие в „16 дни активност срещу насилието върху жени“ – една кампания, актуална от четвърт век насам, инициирана от Центъра за глобално лидерство на жените. За пореден път тя бе проведена между Международния ден срещу насилието над жени – 25 ноември, и Международния ден на човешките права – 10 декември, свързан с приемането на Декларацията за правата на човека през далечната 1948 г., ставаща все по-актуална у нас и по света.

Тази година се навършват 27 години на Пекинската декларация и платформа за действие в това направление - предприети действия за политическо и обществено сътрудничество с цел преодоляване на насилието над жени. България e част от световната инициативата за борба на организации, институции и граждани по глобалната тема „Насилие срещу жени”.

По този повод ЖС „Е.Каравелова“ по инициатива и с подкрепата на ОД на МВР – Силистра, реализира дейности по превенция в 4 училища на територията на гр. Силистра: интерактивни уроци по Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар