вторник, 6 декември 2022 г.

Химическа лаборатория, роботи и компютри получи за STEM-център училилището в село Кайнарджа


На 8 декември в деня на патронния си празник Основно училище "Черноризец Храбър" - село Кайнарджа, ще открие новия си STEM-център, създадан по проект към Национална програма "Изграждане на STEM-среда". По думите на директора на училището Калина Иванова, "Празничната програма е посветена на 192-годишната образователна традиция в селото, предвид началото на килийното образование в района". В момента в училището, което е едно от четирите в общината (заедно с ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" - Средище), и в него от години се обучават ученици от селата Кайнарджа, Добруджанка, Светослав и Зарник, а от тази учебна година и от село Краново (в момента са 103 деца до 14-годишна възраст с 18 учители и възпитатели)".

По време на празника гостите, сред които е поканен да бъде и областният управител инж. Николай Неделчев, ще могат да наблюдават работата на децата в т.нар. химическа лаборатория и в кухненския блок, които са част от проекта. Отделно училището получава два робота и компютри, които да бъдат ползвани в занятията. Според предварителната информация се мисли и за надграждане с друг проект, примерно като под някаква форма се възроди някогашното опитно поле. За настоящия проект по-подробна информация има в сайта на училището (www.oukaynardja.com). 

Училището в с.Кайнарджа води началото си от далечната 1830 година, когато липсата на грамотен човек в селото довела тук Борис Христов от с. Върбица, Шуменско. Заедно с по-будните местни жители през 1830 година той разкрива килийно училище, което се е помещавало в две от стаите в къщата на даскала, като едната се използвала за занятия, а другата за различни ученически потреби. Борис Христов учителства в селото до 1851 година. 

През 1851 година била закупена още една къща за училище и в нея е открито второто килийно училище в селото с даскал Антим Якимов от Сопот. С доброволни средства през 1852 година селяните закупили сграда. Десет години училището се сдобива и с нова доста по-голяма сграда, в която се помещава до 1889 година. Има предположение, че същата година през 1889 е построена нова, голяма и просторна за времето си училищна сграда (днешната детска градина), която имала възможност да побира и повече ученици. Училищната сграда започва да става тясна за големия брой ученици. Учи се на две смени, но класните стаи отново не достигат. 

Налага се някои от класовете да учат извън училището. Ето защо започва строеж на нова училищна сграда, която е открита през 1964 година. За следващите десет години училището се превръща в модерно за времето си и преуспяващо учебно заведение. През 1972 година е завършено общежитие за 120 ученици от съседните на Кайнарджа села. През 1973 година училището получава званието "Национален първенец" не само за добрата му материална база, но и за високата успеваемост на учениците и всеотдайния труд на учителите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар