четвъртък, 22 декември 2022 г.

Силистренска неправителствена организация отчете дарения през годината

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра приключи  2022 година с отчет на набраните от благотворителност средства за закупуване на материали или за дейности за социалните услуги, които организацията поддържа в свэоето порт-фолио.

За какво става дума?

През февруари стартира и приключи успешно през март 2022 г. BCause – онлайн кампания за набиране на средства за майка със седем деца. Със събраните  4 000 лв. са закупени легла, гардероб, спалня и готварска печка за многодетното семейство. През годината за дейности на организацията са набрани 1 261,12 лева в дарителници. Анонимни дарители (неформална група) е превела 1 000 лв. по банкова сметка.

През месец март: по случай 20-ата година от създаването на Сдружението бе проведен благотворителен базар, в който са набрани 1 525 лв. за различни дейности на организацията. Отделно частен дарител също се е включил с дарение с 300 лв. със същата цел. На 24.03. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Силистра направи дарение на дълготрайни хранителни продукти, разпределени между многодетни семейства, потребители на Център за обществена подкрепа.

В началото на годината по сметка на организацията бе преведена сумата от 4 340 лв. от страна на организация на българите в чужбина, наречена „Ангели за България”. С част от тях са закупени битови уреди готварска печка, сушилня за дрехи, климатик и микровълнова фурна, в Кризисен център. С остатъка са закупени хранителни продукти и санитарни консумативи, част от които са предоставени за нуждите на кризисния център, а 12 хуманитарни пакета за пратени на многодетни семейства от региона, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа.

В периода м. юли – м. декември с други 16 100 лева същата организация даде подкрепа на възрастните хора по селата чрез осигуряване на мобилен лекарски екип и социален служител. И отново „ангелска“ подкрепа на стойност  500 лв. през м. ноември: 40 хранителни пакета за социално слаби семейства на стойност 2 000 лв. и хранителни продукти за Кризисен център“.

Ученици на ПМГ „Св. Климент Охридски“ – Силистра предоставиха дарение на дълготрайни хранителни продукти и лакомства за деца, разпределено сред многодетни семейства, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа към организацията. Съвместно с неформалната организация Рицари на доброто бе проведена двудневна кампания за набиране на дрехи за различни възрасти, детски играчки, детски колички и т.н. 300 евро за дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие към Сдружението осигури Уорли Нюклиър Сървисис“ ЕАД (архитектурни и инженерни дейности и технически консултации; лицензи и сертификати). 

През годината най-активната доброволка към Сдружението бе британката Бернадет Легет във връзка с набиране на средства: 500 лв., предоставени от англичани, живеещи във Велико Търново, за закупуване на хладилник; в 6 проведени от нея базари са закупени, както следва: 4 легла за Кризисен център (875 лава – 5.08.); други 4 легла за 836 лв. от анонимен дарител; 1 018 лева за гардероби (15.09.); 715 лева за скринове (14.10.); 462 лева за телевизори (11.11.); 418 лева от англичани от две прояви във Велико Търново (м. октомври и м. ноември); 12 единични и един голям протектори за легла.

Клонът в Шумен на ФИКОСОТА ООД с посредничеството на Национална мрежа за децата (НМД) предаде перилни, миещи  и козметични препарати за потребители на услуги към организацията. НМД дари книжки за 16 деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепаПроведена бе и операция „Плюшено мече“ – коледни подаръци за  32 деца, потребители на Кризисен център“ (отделно 1 телевизор), Център за обществена подкрепа и Преходна къща „Резилианс“.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра отпразнува 20-ата година от регистрацията на организацията. Организацията изпълнява 4 социални услуги, както и проекти с различни партньори, включително министерства, държавни агенции, областната и общинските администрации, висши учебни заведения, НПО и др.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар