понеделник, 19 декември 2022 г.

Силистренско участие в кампанията "16 дни срещу домашното насилие"

 Приключиха поредните в Силистра 16 дни активност срещу насилието върху жени – една кампания, актуална от четвърт век насам, инициирана от Центъра за глобално лидерство на жените, провеждана между Международния ден срещу насилието над жени – 25 ноември, и 10 декември – Международен ден на човешките права, свързан с приемането на Декларацията за правата на човека през далечната 1948 г., ставаща все по-актуална у нас и по света.

Тази година се навършват 27 години на Пекинската декларация и платформа за действие в това направление - предприети действия за политическо и обществено сътрудничество с цел преодоляване на насилието над жени. България e част от световната инициативата за борба на организации, институции и граждани в световен мащаб, по глобалната тема „Насилие срещу жени”.

По този повод ЖС „Е.Каравелова“ по инициатива и с подкрепата на ОД на МВР – Силистра, реализира дейности по превенция в 4 училища на територията на гр. Силистра. Провеждат се интерактивни уроци по Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.

По-рано през този месец Сдружението обучения на полицейски служители от Районите управления в Силистра, Тутракан и Дулово, в из пълнение на проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“, финансиран със средства от държавния бюджет на Република България, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-124/15.08.2022 г. между Сдружението и  Министерство на правосъдието на Република България. 

Целта на обученията бе подкрепа и предотвратяване на рискове за живота и здравето на пострадалите от домашно насилие лица, в случаите, когато полицията посети сигнал за домашно насилие. В ход е отпечатаното Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие, предвидено в проекта, което ще се разпространи след служители от подпомагащите професии (полицаи, социални работници, психолози).

Няма коментари:

Публикуване на коментар