четвъртък, 9 септември 2021 г.

Инж. Господин Иванов вярва, че мостът при Силистра ще бъде „мащабна, естетична и функционална“ конструкция

 

В Силистра бе осъществено дългоочакваното представяне на второто допълнено издание на книгата „Мостът Силистра – Кълъраш“ с автор инж. Господин Иванов от Силистра, с който бяха свързани колегиални поздрави и изказвания. Коментар по темата като представител на държавната власт направи и областният управител Ели Тодорова, която връчи на инж. Иванов специален поздравителен адрес.

В него се казва: „Уважаеми г-н Иванов, поздравявам Ви с Вашия забележителен творчески труд, посветен на тема, вълнуваща институциите, бизнеса и гражданите на Силистра и на общините от Крайдунавска Добруджа. Книгата Ви, която е издадена със съдействието и на Областна администрация Силистра, е богат извор на факти и знание за събития от преди векове, свързани с инфраструктурна необходимост по долното течение на р. Дунав.

Тя е дело на инженер и проектант във Ваше лице, който от години следи процесите в тази област, и има виждане как да се реши стар проблем със съвременни средства. Надявам се Вашата ценна като съдържание и послание книга да достигне до повече хора, до властови структури и до организации в чужбина, за да бъде за тях ценен научен продукт, какъвто досега не е имало на внимание на обществото“. Г-жа Тодорова уведоми присъстващите, че за моста е разговаряно и с президента Румен Радев по време на неговото посещение в град Силистра през м. юли т.г., включително и на проведената среща с бизнеса и кметовете на общини от региона.

Инж. Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и инж. Венелин Велев – председател на местната структура на Камарата в Силистра също обърнаха заслужено внимание на 78-годишния проектант – специалист по промишлено и гражданско строителство, възпитаник на някогашния Строителен институт в София (сега УАСГ). В периода 1968-1989 г. инж. Иванов е на работа в тогавашната Териториална проектантска организация в Силистра, в която през годините е бил проектант, групов ръководител, главен инженер и директор.

В книгата си той разкрива много въпроси по темата, повечето от които са актуални и днес. Книгата му няма характер на научен труд или на учебно пособие. Тя дава полезна информация във вид на хипотези и заключения относно т.нар. виртуално глобално трасе „Игуменица-Север и Североизток“ (по направление то съвпада с транспортен коридор №8 на Европейската комисия и свързва 5 морета – Адриатическо, Йонийско, Егейско, Черно и Каспийско); трасето „Черно море-Пон“, както и за корекция на сухоземната граница източно от Силистра. Посочените данни, графики и изследвания ни убеждават в необходимостта от силно мотивирано в полза на бизнеса транспортно съоръжение в тази част на р. Дунав.

Инж. Иванов: „Не бива да се увърта – географски погледнато то е най-подходящо от всички места, планирани за премостване по Долното течение на река Дунав“. Според него, жаравата в огъня по този въпрос трябва  да бъде поддържана жива – рано или късно „Силистра – Кълъраш“ трябва да го бъде. Настоящата публикация целяла да улесни факторите у нас и в чужбина, вкл. в съседна Румъния, призвани да се споразумеят за изграждане на инфраструктурното съоръжение над р. Дунав, за което е необходимо междудържавно становище.

Споделеният материал можел да допринесе на йерархическите структури в управлението на България и Румъния както на централно, така и на регионални нива, да вземат навременни и правилни решения по въпроса. Авторът не крие своето виждане, че поради деликатността на проблематиката, свързана с необходимостта от корекция на сухоземната ни граница в името на моста, може да се очаква намеса и ангажираност от страна на Европейската комисия.

Останалите впечатления от представянето: инж. Иванов смята, че трябва да имаме изградено лоби, работещо за моста, както и това да става синхронно с участието на различните институции, включително от граждански тип, независимо кой ги представлява на един или друг етап. Препоръчва също да се търси общуване и с област Констанца в съседна Румъния, тъй като сухоземната граница е на нейна територия. Възможно е книгата, която в настоящия си вид има резюмета на румънски и на английски езици, да бъде преведена на първо време на езика на северната ни съседка, за да бъде ползвана от тамошните институции и специалисти по мостостроене.

Какво още в практически план ще се запомни от представянето, както от словесната изява на автора, така и в направените в дискусията коментари, включително от колеги на г-н Иванов – инженери, проектанти, специалисти в строителния бранш? Най-вече как в една книга е събрана информация от исторически, географски, политически, икономически и инженерен тип, осветляваща проблема за мост в ареала „Силистра – Кълъраш“. При това идеята, споделена през 2017 г. в издание, което остава непредставено пред обществеността, е преосмислена 3,5 години по-късно.


Авторът се надява да няма „трето издание“, тъй като разчита да бъде „изпреварен“ от създаване на моста. Твърди обаче, че би написал книга за експлоатацията и придобивките от него. За тази си надежда той „стъпва“ на факта, че мостът с местоотлагане при Силистра е включен в Глобален план за възстановяване и устойчивост, какъвто не е представен до този момент в Брюксел. 

Вярва също,че бъдещата конструкция ще бъде „мащабна, естетична и функционална“, със сигурност по-голяма от моста „Нова Европа“ при Видин, като за разработката на проекта ще е необходим екип от поне 40-50 души. С уговорката, че в момента по долното течение на р. Дунав има 4 моста, два от които между България и Румъния, както и други 2 в самата Румъния. В процес на изграждане, макар и в момента спряно, е мост при град Браила с европейски пари от японска компания.

Инж. Иванов сподели пред аудиторията, повечето от която бе от негови колеги, че за подготовката на своите тези и хипотези е имал срещи от частен характер с високопоставени лица в България и в Румъния, включително и да сподели своята идея за корекция на сухоземната граница в полза на идеята за моста да стъпи на двата дунавски бряга (в хода на срещата бе разяснено, че тя вече е променяна 6-7 пъти в последните 140 години).

В допълнение с уточнителен характер от инж. Гергов бе предложението да се мисли за възможност България да притежава идеални части от мостовата конструкция, дори тя да е изградена изцяло на румънска територия, в контекста на бъдещо участие на двете страни в Шенгенското пространство, т.е. на практика няма да има действаща граница.

Сподели разочарованието си от разговори с български политици от близкото минало, от които на свои въпроси е получавал „смешни отговори“, например, как Силистра е малък град и не му трябва мост, поради което идеята за него е безпредметна, или пък защо България трябва да върши работата на Турция, „отваряйки“ през Силистра пътя й за пазарите на Русия. Без да бъде съобразено, че мост за връзка между Силистра и Кълъраш би било отдушник за града, а и ще бъде решен окончателно проблемът с преминаването на тежкотоварните автомобили.

Няма коментари:

Публикуване на коментар