вторник, 28 септември 2021 г.

С 99 първокурсници в 5 специалности започна новата академична година във Филиал Силистра на Русенския университет

Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в откриването на академичната учебна година във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Като представител на държавната власт тя приветства абсолвентите и първокурсниците, както и всички присъстващи, сред които и роднини на студентите.

В словото й бе подчертано значението на академичното звено за област като Силистра, както и възможността в родния край да се обучават млади хора в педагогическо и в техническо направления на науката. В тяхно лице Крайдунавска Добруджа има представители в свой важен център на науката, даващ възможност на бъдещи учители и инженери да получат необходимия и желан образователен ценз.

Откриването на учебната година бе осъществено от екипа на доц. д-р Румяна Лебедова – директор на филиала. В приветствието си неговата ръководителка пожела на завършилите образованието си личностна и професионална реализация, а на новите студенти – да станат съратници в духовното пространство на учебното заведение и в научно-изследователската му дейност. И не на последно място, преподаватели и обучаеми да съзряват емоционално и интелектуално заедно, запазвайки свободата на своя дух.

Ръководството на най-голямото висше учебно заведение в Северна България бе представено на тържеството от проф. д-р Диана Антонова – заместник на ректора по научно-изследователската дейност, както и заместници на декани на различни факултети, които връчиха дипломите на над 30 абсолвенти. Проф. Антонова сподели пред аудиторията, че се работи във време на предизвикателства, когато имаме спомена за миналото, но живеем в настоящето с вяра в бъдещето.

Тя помни на всички, че слънцето е символ на Русенския университет, означаващ едновременно светлина и енергия, но и знание, което човек, ако се стреми към него, непременно ще го получи. Традиционно за подобни тържества, свои мисли споделиха абсолвент и две студентки – първокурснички, изразявайки публично и с вълнение думи на благодарност и надежда, че знанията и дипломите ще им бъдат необходими в търсене на професионална реализация.

Според доц. д-р Румяна Лебедова в изразено пред Общинско кабелно радио Силистра мнение, филиалът на Русенския университет в Силистра е готов да приеме предизвикателствата при прилагането на двата метода на обучение е готов. Тази година в силистренския филиал са приети до този момент 99 студенти в специалностите „Педагогика на обучението по български и чужд език“, „Педагогика на обучението по математика и информатика“ (за първи път), „Педагогика на обучението по физика и информатика“, „Автомобилно инженерство“, „Електроинженерство“.

Общо не по-малко от 270 студенти ще се обучават в учебната 2021-2022 г. във Филиал Силистра. На разположение и Център за продължаващо обучение с ръководител доц. д-р Диана Железова. Актуален с дейността си е и Научен център „Дасий Доростолски“ с ръководител доц. дфн Тодорка Георгиева.

Университетът, респективно филиалът са готови за комбиниране на начина на обучение, за което има достатъчно технически ресурс и добра материална база. Преподавателят вече е с нова роля – на ментор, на човек, който направлява учебния процес, а не изземва функциите единствено и само на лектор.

Целта е насърчаваме на иновативните методи, както още студентите да работят в екип, да се включват по-активно в научно-изследователската дейност чрез екипи за работа по фонд „Научни изследвания“. Продължава работата и на създадената преди няколко години Научно-изследователска лаборатория по културно-историческо наследство за студенти от специалност „Педагогика на обучението по български и чужд език“.

1 коментар: