вторник, 21 април 2020 г.

До знанието...от вкъщи

Назаем от www.uspelite.bg
"Научи нещо ново, докато си вкъщи" е новата инициатива на Българската академия на науките, благодарение на която, ще имаме възможност да се потопим в новите проекти на академията, свързани с култура, наука и образование. Различни научни области ни дават възможност да се насладим виртуално на археологически изложби, мултимедийни библиотеки и научни колекции; да се запознаем с артефакти от фондовете на музеите и научните звена; да четем книги и енциклопедии, да гледаме филми и видеолектории.
Сферите, в които имаме възможност да задълбочим знанията си са български език, литература, балканистика, тракология, история, етнология, фолклористика, изкуства, археология, кирилометодиевистика, музеология.
Ето къде можем да достъпим до гореизброените любопитни пространства: 
Национален археологически институт с музей
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Институт за литература
Институт за балканистика с Център по тракология
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Институт за изследване на изкуствата
Кирило-Методиевски научен център
Институт по математика и информатика
Централна библиотека на БАН

Няма коментари:

Публикуване на коментар