сряда, 8 април 2020 г.

Студенти от Силистра наблюдават онлайн уроци по английски език


В седмици на извънредно положение, блокирало и прекия учебен процес в студентските аудитории, е време за виртуални реалности. За една от тях, проведена под нейно ръководство, събщи доц. д-р Диана Железова от Филиал Силистра на Русенския университет. Днес, 8 април, станаха факт първите наблюдения на онлайн уроци по английски език от страна на студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“ при Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Студентите „влязоха“ във виртуалните класни стаи на ученици от ОУ „Отец Паисий“ Силистра и проследиха интерактивни техники за онлайн преподаване на английски език, успешно презентирани от ст. учител Милена Цанева. Часовете бяха „посетени“ от Детелина Терзиева – директор на училището, и от Снежана Желязкова – зам.-директор  по учебната дейност, с чието активно сътрудничество и конструктивна подкрепа бе реализирана поредната съвместна иновативна идея между Филиала и училището.

Конферирането на уроците продължи в допълнителна онлайн сесия, където наблюдаваните уроци бяха дискутирани в духа на изискванията в предварително раздадените протоколи за наблюдение.  Предстоят и други подобни форми в сложни условия за преподаване и провеждане на уроци с бъдещи преподаватели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар