вторник, 21 април 2020 г.

Силистренската библиотека за работата си в условия на извънредно положение

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”, ГРАД СИЛИСТРА (директор Светла Ангелова), предоставя на своите потребители и на населението на областта следните електронни услуги по време на извънредното положение от 13 март т.г. насам.

ЕЛЕКТРОНЕН  КАТАЛОГ И ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ, които потребителите могат да ползват в интернет. От сайта на Регионална библиотека Силистра  (www.libsilistra.bg)  се избира меню „Каталог“ /http://213.91.132.248/absw/abs.htm/, а чрез падащото меню може да се прави библиографско търсене във фондовете на библиотеката, модули  „Книги“, „Статии”, „Периодика“ и др.

В подменю „Моята библиотека“ – линкът се намира при отваряне на меню „Каталог”, отдолу – 213.91.132.248/absw/abMLib.htm/, читателите имат възможност за достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и за текущо състояние на заявки, възможност за online запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, както и възможност за online презаписване на заета литература. От библиотеката казват: „За да се възползвате от тези услуги, вие трябва да сте регистриран читател на библиотеката с валидна карта и да имате създаден профил за достъп до „Моята библиотека”, „My library” и др.”.

В подменю „АБ каталози” потребителите могат да направят справка на търсени заглавия в каталозите на други библиотеки с АБ-библиотечен софтуер. В бюлетин „Нови книги” потребителите могат да получат информация за най-новите постъпления във фондовете на библиотеката в Силистра.

В меню „Е-Силистра” потребителите могат да получат информация за юбилейните дати в Силистренския регион за настоящата 2020 година. Там има и дигитален каталог на  периодичните издания, издавани в Силистренския регион в периода 1878-1940 г. Библиотеката предоставя на своите потребители и писмена библиографска информация, с пълен текст на изданията и ретроспективни библиографски издирвания по чл. 52, ал.1, т.1 от Закона за обществените библиотеки.

ВИРТУАЛЕН БИБЛИОТЕЧЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ( http://libsilistra.bg/index.php/2017-02-15-15-26-58). Порталът има за цел да осведомява потребителите за предоставяните здравни и транспортни услуги в област Силистра, чрез предоставяне на богата специализирана и систематизирана фактологическа информация – локации, телефони и др.п.
„Е-ПОРТАЛ НА ПАМЕТТА И ЗНАНИЕТО - МАРШРУТИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ,  ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗНАНИЯ” (http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56). Порталът предоставя ĸpaeвeдcĸa фaĸтoгpaфcĸa и фотографска инфopмaция зa пaмeтницитe и фecтивaлитe в oбщинa Cилиcтpa (с локации), адресиран към  ученици, студенти, учители, краеведи, историци, туристи и др. 

На фейсбук страницата на Регионална библиотека „Партений Павлович”  (https://www.facebook.com/regionalna.biblioteka.silistra/?ref=bookmarks), потребителите могат да получат  краеведска и библиотечно-библиографска фактографска информация. Там се публикуват и видеоклипове на събитията, посветени на традиционния Маратон на четенето и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар