понеделник, 30 декември 2019 г.

За пеликана и неговата символика


Пеликанът е герой на много приказки и легенди. През Средновековието християнските писатели сравняват пеликана (наричан е несит, хранещ потомството си със своята плът и кръв) с Исус Христос, който жертва кръвта си за спасението на човечеството. Пеликанът, който в хералдиката прилича на орел или жерав, е свещена птица и за мюсюлманите, тъй като според легендата този пернат гигант, пренасял камъни в торбата си в своето гърло, за да издига светилища в Мека (https://info.wikireading.ru/13430). Христос е изобразен в иконографията като пеликан (фантасмагорично създание).

В европейската хералдика пеликанът, „хранещ децата си“, представлява символ на безкористна родителска любов: смятало се е, че той разкъсва собствения си гръд с човката си и храни гладните пиленца с кръв. Бил е символ на Петербургския образователен дом и останал символ на Педагогическия университет в града на Нева (изображение на пеликан, хранeщ пилета, е поставено на портата на входа на учебното заведение). Символ е и на щата Луизиана в САЩ.

Пеликанът е и във формата на истинския символ на вярата на универсалното Розенкройцерско Братство. Лебедът или пеликанът, който храни свойте седем малки с кръвта от собственото си сърце, има огромно значение. Също като Йоан Кръстител - самонеутрализиращото се диалектично същество, виждащо Светия Дух във вид на гълъб над главата на Господаря на целия Живот, така и лебедът и пеликанът са символи на Светия Дух и на  Божествената Мъдрост, спускаща се във времето.

 
Седемте малки на пеликана са 7-те аспекта на микрокосмоса и 7-те жизнени полета на истинския човек.Символичната награда за най-добър учител на годината в Русия е фигурката „Кристален пеликан“ (с нея се изразява милосърдие, родителска любов и саможерства). В Скандинавия пеликанът е емблемата на донорите. Пеликанът е изобразен на албанска монета с номинална стойност 1 лек. Пеликанът в допълнение е най-важният алхимичен символ – отчасти поради споменатата вече легенда.

Къдроглавият пеликан е птица от семейство Пеликанови. Среща се и в България – в биосферен резерват Сребърна. Птиците с най-голям клюн са пеликаните. Те са и едни от най-едрите летящи птици на Земята. В природата се срещат 8 вида пеликани, от тях в България живеят 2 вида - розов и къдроглав. „Пеликан холдинг“ е немска производствена компания за средства за писане, офис и художествено оборудване. „Пинк пеликан“ се нарича единствената в България „изба на колела“ на Фамилия Боян и Марио Боеви от Силистра. Клубът на знаещите в Силистра също се нарича Пеликан“ (основан е през м. декември 1998 г. и е сред основателите на Национална асоциация на клубовете на знаещите до 2002 г. с председател силистренеца родом Доброслав Дойчев). Международният екофорум  Сребърна“ също е с пеликанско изображение в документите си.

.


Няма коментари:

Публикуване на коментар