четвъртък, 19 декември 2019 г.

2020 - годината в празници - национални и религиозни


Сн. и текст по novini.bg


Идва краят на 2019. Започваме да гледаме календара за следващата година за дните, в които ще работим и почиваме. 

Празникът (на старобългарски езикпраздьнъ „празно време“) е ден от годината, в който по историческа традиция е прието времето да се прекарва без трудови или учебни занимания, като обикновено всеки празник има своя специфична церемония. 

Празникът е ден в памет на значимо събитие или личност. Част от празниците са с фиксиран ден от календара (например Нова година), други са подвижни (най-често това са религиозни празници) и са свързани с фазите на Луната (т.нар. лунен календар, например Великден), има и празници празнувани в конкретен ден от седмицата (например Ден на благодарността). Много религиозни празници са останали от Юлиянския календар (т.нар. стар стил), като по Григорианския се празнуват със съответното отместване (добавят се 13 дни), например Трифоновден, който се празнува на 1 и 14 февруари. Когато празникът е в работен ден, според степента му на официалност, хората са освободени частично или напълно от работа или учение.

Празникът може да бъде: национален – най-важният празник за една северенна държава, много често това е денят на обявяване на нейната независимост (в България това е 22 септември); официален – неработни дни, специфични за всяка държава; религиозен – свързани с конкретна религия (в България в Дирекция по вероизповеданията има регистрирани 12 вероизповедания); професионален – свързани с определена професия, като се чества на една и съща дата във всички държави; неофициален – например Денят Пи, посветен на математическата константа - 14 март; местен – празник, специфичен за конкретно място, т.нар. събор. Някои празници може да са едновременно от два типа, например Коледа е религиозен и официален празник. 

2020 е високосна година и има 366 дни. От тях 250 са работни, 16 са официални празници и 100 се падат уикенд. Официалните празници са всъщност 12 дни, но 4 от тях съвпадат със събота или неделя, което означава, че по закон първият ден от работната седмица след тях е почивен.

През 2020 работните дни ще са 250 или 2 000 работни часа при стандартните 40 часа на работна седмица. Най-натовареният месец е юли с 23 работни дни, а най-свободният е май само с 18, сочи справка на сайта bgpochivnidni.eu.

Пълен списък с почивните дни в България за 2020: Нова година на 1 януари (сряда), Ден на Освобождението на България на 3 март (вторник), Великден между 17 до 20 април (петък до понеделник), Ден на труда - 1 май (петък), Ден на Българската армия (Гергьовден) - 6 май (сряда), Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май (неделя), Съединение на България - 6 септември (неделя), Ден на независимостта на България - 22 септември (вторник), Коледа между 24 и 28 декември (четвъртък до понеделник, защото 26 декември се пада в събота).

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2020 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното, в което 12 са най-важните, наричани "годподни празници" (за сведение - общо 18 са регистрираните в България вероизповедания, а тук се предлагат празници за 12 от тях). Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 13 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Вси Светии“ и 8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманско вероизповедание празнува Рамазан байрам - на 23, 24 и 25 май, Курбан байрам на 30 и 31 юли и Рождението на Мохамед - 28 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 9 и 16 април - Песах, 19 и 20 септември - Рош Ашана, 27 септември - Иом Кипур и Сукот - на 3 и 11 октомври.

Арменска апостолическа православна света църква  празнува Рождество Христово на 6 януари, 5 април - Цветница, 12 април - Възкресение Христово, 19 юли - Преображение Господне, 16 август - Успение Богородично, 13- септември - Кръстовден.

Празничните дни за Общество „Бяло братство са 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборни дни - 19, 20 и 21 август, и Ден на кончината на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 9 март, Рама Навами - 2 април, Нарасимха Чатурдаши на 6 май, Кришна Джанмаштами на 12 август, РатхаЯтра - на 19 септември. Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 5 юни - Весак (Ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни)За празници на Будистката общност в България са определени: 24 януари - Нова година, 7 май - Ден на Буда, 5 юли - Ден Дхарма и 8 декември - Ден Бодхи.

Свидетели на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 7 април и конгресни дни на 26 и 27 юни, 10, 17 и 18 юли.

Евангелските църкви празнуват 31 октомври - Ден на Реформацията
Бахайска общност в България - 20 март Ноу Руз, 20 април - Резван, 23 май - Декларация на Баб, 29 май - Възнесение на Бахаулла, 10 юли - Мъченическа смърт на Баб, Рождението на Бахаулла - 19 ноември.
·          

Няма коментари:

Публикуване на коментар