петък, 23 септември 2022 г.

За българите от от Испания до Китай

По източници от интернет, вкл. чрез Фейсбук бихме могли да опишем над 200 народностни групи, свързани с българите от Испания до Китай: Волжки – казански, бесермени, караки, чуваши, башкортостанци и др.; Кавказки - кумики, карачаевци, балкари; Кипчаци - ногайци, карагаши; Себер – сибири; Чатър – кримци; Иджам – караими; Кара – гагаузи; Мардан – каратаи; Дунавски – България; Тохар – Афганистан; Кимер - Южна Турция; Сирия, Ливан; Калаш – Пакистан; Бахли – Индия; Каспи – Азербайджан; държава с име Сила в Корея, от която произлизат японските императори; и в др. в страни от Западна Европа.

Топоними с българско съдържание: Булгарска гора в Южна Франция (и Урал е нарича Булгарска планина, Булгар планина е имало и в Украйна); градове Булгар в Италия, Волжка България, Унгария, Полша, Чехия, Гърция, Сърбия, Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Турция (в южната ни съседка – също три планини и шест реки); старото име на р. Иртиш е Булгарска река; Булгарско море е старото име на три морета:Черно, Азовско и Каспийско; най-голямата в Европа река Волга е била Булгар – Идел – Итил, а в Средното Поволжие има над 100 града, села, реки, гори и планини носили, а някои и все още носят, името Булгар; имаме също река Булгарчай в Азербайджан, както и две реки Булгар в Украйна. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар