вторник, 20 септември 2022 г.

Книга за образователното дело в Силистра

От печат излезе книга за образованието в Силистра от края на 19 век до днес в докуменги и снимки, наречена "Искрици във времето". Тя е създадена от екип начело с доц. д-р Румяна Лебедова - директор във Филиал Силистра на Русенския университет. Посветена е на 130 години на педагогическото образование в Силистра, на половинвековното обучение в полувисшия учителски институт и на четвъртвековието на Филиала на русенската Алма-Матер.

Книгата е предшествана от две изложби с многобройни постери, съдържащи информация и фото материали (едната от тях е подготвена с европейски средства, другата - с общински), ко
ито са актуални и в момента във фоайето на Филиал Силистра. Заедно с трета изложба, наречена „Човекът и природата“ те бяха част от интериора на тържеството по откриване на академичната 2022-2023 година.
"Предтечите" (просветителството - основна задача в изграждане на "новото" битие на българите след 1878 г.), "Приемственост" (Педагогическо училище в Силистра,, Полувисш учителски институт, Филиал на русенския университет), "Настоящето" (област Силистра - академична зона) - това са трите раздела в книгата с обем от 2015 стр., изпъстрени с богато архивно допълнение.
Отделено е внимание на сегашни моменти, като работата на Учебно-изследователската лаборатореия "Културно-историческо наследсткво", на Научен център "Свети Дазий Доростолски", на Център за продължаващо обучение, на участието в европейска програма "Еразъм", на Център за продължаващо обучение, както и на международното сътрудничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар